Събота, 01 април 2023

01.04.2023

Последвайте ни

32 000 домакинства от Североизтока вече имат дърва за зимата

180 000 пространствени кубически метра дърва за огрев са доставили към момента 18-те стопанства в обхвата на СИДП на близо 32 000 домакинства от областите Шумен, Търговище, Добрич и Варна. През миналата година заявените и получени количества са били двойно по-малко. И в момента продължават да се изпълняват заявките на хората по места, като до края на годината ще бъдат разпределени още около 30 000 пространствени кубически метра дърва за огрев.

Към момента най-много дърва са доставени за населените места в област Шумен – 60 912 пространствени кубически метра за 11601 домакинства. На първо място по доставки за хората е ДЛС-Паламара с близо 14 500 кубика и над 4 400 физически лица.

На второ място се нарежда област Варна с 55 552 кубика за 9571 семейства, като най-много дърва са добили ДГС-Варна – 17 964 кубика за 2683 домакинства.

40 189 пространствени кубически метра са доставените към момента дърва в област Добрич и те ще осигурят топлина през зимата на 7279 семейства. От тях 2533 са на територията на града и селата влизащи в обхвата на ДГС-Добрич. Добитите от стопанството кубици са 12 817.

Трите стопанства в област Търговище са изпълнили заявките към 3336 физически лица, които са поискали от горските 22764 кубика дърва за огрев. Най-много са хората от областния център, които ще се топлят с дърва през зимата – 1901, а доставените им кубици са 13 587.

През изминалата седмица бе проведена работна среща между кметовете на общините Каолиново и Хитрино и ръководството на СИДП. На събирането бяха сравнени заплатените и доставени количества към момента, бяха обсъдени темповете на работа и сроковете за доставка на остатъчните количества по списъците. Графикът бе приет от всички. Управителите на фирмите, които работят в този район, се ангажираха освен с увеличаване на добива и с пренасочване на дървесината, която се продава от складовете изцяло към жителите на тези населени места. Кметовете от своя страна обещаха да преразгледат списъците си, да определят кои са най-нуждаещите се и да следят да няма дублиране при доставките.

c