Четвъртък, 21 септември 2023

21.09.2023

Последвайте ни

31 май – Световен ден без тютюнопушене

Световният ден без тютюнопушене се отбелязва ежегодно на 31 май. Приет е през 1987 година от Световната здравна организация (СЗО) на 42-рата сесия на Световната асамблея по здравеопазване.

Денят информира обществеността за опасностите от употребата на тютюн, бизнес практиките на тютюневите компании, какво прави СЗО за борба с тютюневата епидемия и какво могат да направят хората по света, за да заявят правото си на здраве и здравословен живот и да защитят бъдещи поколения.

Тази година мотото на деня е „Тютюнът - заплаха за нашата околна среда“.

СЗО съобщава за повече от 25 заболявания, които се дължат на пушенето – сърдечно-съдови, белодробни и онкологични заболявания. Последиците от лошия навик ежегодно водят до смъртта на около 6 милиона души по света (от които 600 хиляди са пасивни пушачи). 38,8% от пълнолетните българи пушат – 50,3% от мъжете и 28,2% от жените.

Цигареният дим уврежда дихателните пътища и белия дроб както чрез химическите си характеристики (оксиданти, нитрозамини, феноли), така и чрез физическите си характеристики – високата си температура и термоуврежданията на дихателния епител.

Доказано е, че веществата, съдържащи се в тютюневия дим имат цитотоксични, мутагенни и канцерогенни свойства. Установени са над 6 000 химични вещества в цигарените изделия, като над 100 от тях се класифицират като потенциално вредни. По-известни на широката аудитория са: въглероден оксид, азотен оксид, циановодород, бензол, толуен, формалдехид и много, много други.

c