Водещи новини - дясно Образование Общество

СУ „П. Р. Славейков“ в Добрич с три проекта за подобряване на условията за учене

Условията за обучение и материалната база в СУ „П. Р. Славейков“ в Добрич ще бъдат подобрени чрез три важни проекта, които учебното заведение е подготвило и защитило. Съгласие да бъдат реализирани проектите трябва да даде Общинският съвет на Добрич на сесията си на 31 януари.

В какви направления ще бъдат строително-ремонтните и монтажни дейности в училището?

Проект „Климат актив“ се финансира по сключен договор през 2022 г. от Националния доверителен екофонд със средства на стойност 50 992 лева. Предвидено е да се постигне положителен екологичен ефект, в резултат на повишена осведоменост и въвеждане на енергоефективни технологии, оптимизиращи микроклимата, намаляващи интензивността на емисиите на парникови газове. Този проект надгражда вече реализирания ”Въвеждане и усъвършенстване на системи за разумно и ефективно управление на енергийните ресурси в училище“.

Ще се извърши и текущ ремонт на санитарни помещения в Корпус Д на СУ “П. Р. Славейков” на стойност 37 520 лева, който се финансира в рамките на Инвестиционната програма на Министерство на образованието и науката (МОН).

Предстои текущ ремонт и на сградна отоплителна инсталацията в Корпуси А, Б, В, Д на СУ “П. Р. Славейков“ на стойност 310 047 лева, които са предоставени в рамките на Инвестиционната програма на МОН. Този проект надгражда вече реализирания в Корпус Г текущ ремонт финансиран от Посолството на САЩ в България.

Посланик Херо Мустафа откри обновен корпус в СУ “П. Р. Славейков” в Добрич

„С осъществяване на проектите ще бъде осигурена подкрепа за поддържане на нормално и ефективно функциониране на материално-техническата база, работата на инсталации, системи и съоръжения, което ще гарантира безопасни и здравословни условия за образование в СУ “П. Р. Славейков“, се казва в докладната записка за сесията.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.