Водещи новини - дясно Общество Шабла

Община Шабла първа в областта подписа договор за новия програмен период

Община Шабла е първият бенефициент в област Добрич, подписал договор за безвъзмездна помощ за програмния период  2021 – 2027 г., съобщават от Областния информационен център.

Проектът „Грижа в дома в община Шабла“ е насочен към осигуряване на подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. Предвижда се да бъдат обхванати минимум 41 потребителя, на които впродължение на 12 месеца ще се предоставят почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги, психологическа подкрепа и консултиране. Предвидено е и доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. доставка на лекарства и услуга по заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, но не по проекта). На потребителите на социалната услуга ще бъде предоставена и информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания. Предоставената здравно-социална грижа ще е в зависимост от извършената оценка на индивидуалните потребности.

Интегрираните здравно-социални услуги в домашна среда ще се предоставят от предварително подбрани и обучени лица. Предвидено е да бъдат назначени 10 домашни санитари, 1 медицинско лице и 1 психолог.

Общата стойност на планираните проектни дейности е в размер на 225 282,29 лв. 100% безвъзмездни средства, осигурени от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., по процедура „Грижа в дома“. Процедурата е в продължение на операция „Патронажна грижа“, като основна цел е да осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа.

С изпълнението на проекта Община Шабла ще осигури здравна, социална и психологическа подкрепа на лицата с  увреждания и възрастни хора, зависими от грижа в общината.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.