Крими Общество

Отбелязваме Международния ден за борба с корупцията

На 9 декември отбелязваме Международния ден за борба с корупцията. Конвенцията на ООН срещу корупцията (UNCAC) е одобрена от генералната Асамблея на ООН през 2003 г. и е подписана от 140 държави. Нашата страна ратифицира Конвенцията на ООН срещу корупцията през 2006 г. Днес се поставя началото на редица събития, с които догодина ще бъде отбелязана двадесетата годишнина от Конвенцията срещу корупцията, посочват от ООН.

Светът днес е изправен пред някои от най-големите си предизвикателства за много поколения – предизвикателства, които застрашават просперитета и стабилността за хората по целия свят. В повечето от тях е преплетена корупционната чума.

Корупцията оказва отрицателно въздействие върху всеки аспект на обществото и е дълбоко преплетена с конфликти и нестабилност, застрашаващи социалното и икономическо развитие и подкопаващи демократичните институции и върховенството на закона.

Корупцията не само следва конфликта, но често е и една от основните му причини. Тя подхранва конфликти и възпрепятства мирните процеси, като подкопава върховенството на закона, задълбочава бедността, улеснява незаконното използване на ресурси и осигурява финансиране за въоръжени конфликти.

Предотвратяването на корупцията, насърчаването на прозрачността и укрепването на институциите е от решаващо значение. Международният ден за борба с корупцията през 2022 г. има за цел да подчертае решаващата връзка между борбата с корупцията и мира, сигурността и развитието. В основата му е идеята, че справянето с тази престъпност е право и отговорност на всеки и че само чрез сътрудничество и участие на всеки човек и институция можем да преодолеем негативното въздействие на тази престъпност.

Държавите, правителствените служители, държавните служители, служителите на правоприлагащите органи, представителите на медиите, частният сектор, гражданското общество, академичните среди, обществеността и младежта – всички те трябва да играят роля в обединяването на света срещу корупцията.

Корупцията е сложно социално, политическо и икономическо явление, което засяга всички страни. Тя подкопава демократичните институции, забавя икономическото развитие и допринася за нестабилността на правителството. Атакува основата на демократичните институции, като изкривява изборните процеси, изопачава върховенството на закона и създава бюрократично блато, чиято единствена причина да съществува е искането на подкупи. Икономическото развитие е забавено, защото преките чуждестранни инвестиции са обезсърчени и малките предприятия в страната често намират за невъзможно да преодолеят необходимите „начални разходи“ поради корупция.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.