Тервел

Община Тервел ще проведе публично обсъждане на промени на бюджет 2022 г.

О Б Я В А
На  15-ти Декември 2022 г. /четвъртък/ от 15.00 часа в залата на Община Тервел ще се проведе
Публично обсъждане на промени на бюджет 2022 г.

На основание чл.84, ал.6 и чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси и чл.37 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Тервел.
Кмета на Община Тервел – инж. Симеон Симеонов, кани жителите на общината, представителите на бизнеса, НПО, общински съветници, кметове и кметски наместници, ръководителите на звена от бюджетната сфера, второстепенните  разпоредители с бюджет, директорите на училища, читалищните настоятелства, представителите на спорта и цялата общественост да вземат участие в обсъждане на актуализация и промени по бюджета на Община Тервел, приет с решение № 6-47/ 14.04.2022 г. на Общински съвет Тервел.
Информация за публичното обсъждане е публикувана на интернет страницата на Община Тервел – www.tervel.bg в раздел „Документи“, подраздел „Бюджет“ – публично обсъждане бюджет 2022.
Предложения  във връзка с публичното обсъждане се приемат в центъра за информационно обслужване на Община  Тервел и на e-mail: tervеl2007@abv.bg в срок до 15:00 на 15.12.2022 г.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.