Образование Общество Политика

Допълнително 1 135 600 лв. дават на 1640 училища, за е-ресурси и администриране

Допълнителни над 1,7 милиона лева са одобрени от служебния кабинет за общински, държавни и частни училища. Целта – за внедряване на електронни ресурси и учебни помагала.

Средствата са разпределени по двете национални програми – „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование” и „Учебници, учебни комплекти и учебни помагала”.

По първата програма 1640 общински образователни институции ще получат общо 1 135 600 лв. Финансирането е за внедряване на образователни електронни ресурси и съдържание, софтуер за професионално обучение, софтуерни продукти за администриране и управление на учебния процес, както и подкрепа на съпътстващите дейности по използването им като част от образователния процес.

Средства за интернет получават 1205 общински образователни институции – общо 404 840 лв. Близо половината ще получат три общински училища – общо 168 740 лв., за разработени 7 учебни помагала на чужд език по общообразователните предмети за IX и за X клас, с изключение на учебния предмет български език и литература и учебния предмет чужд език. Едно общинско училище получава 29 460 лв. за изготвяне на учебно помагало по български език като чужд за начален етап за ученици, търсещи или получили международна закрила, и мигранти.

източник: пресцентър на МОН

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.