Европа за нас

Конференция за бъдещето на Европа: в Брюксел ще се проведе проява за предоставяне на обратна връзка

Европейският парламент, Съветът и Европейската комисия утре ще организират проява за предоставяне на обратна връзка като последващо действие във връзка с Конференцията за бъдещето на Европа. Проявата ще даде възможност на трите институции да обяснят какви последващи действия предприемат във връзка с предложенията, направени в резултат на Конференцията, и да обменят мнения с гражданите, които взеха участие в европейските граждански панели, както и с представители на националните граждански панели и прояви.

От приключването на Конференцията трите институции работят за изпълнението на поетия ангажимент да предприемат действия по предложенията от Конференцията.

Комисията ще предостави утре обратна връзка в съответствие със съобщението си „Претворяване на визията в конкретни действия“, публикувано през юни 2022 г. — един месец след края на конференцията. Тя по-специално ще обясни как предоставя четири различни вида отговори на предложенията, направени в резултат на Конференцията, чрез:

  • съществуващи инициативи, които засягат предложенията (напр. Европейския закон за климата, пакета от мерки за кръговата икономика, стратегията на ЕС в областта на световното здравеопазване, новата европейска стратегия за по-добър интернет за децата или плана за действие за младежта във външната дейност на ЕС);
  • инициативи, които вече са предложени от Комисията и които Европейският парламент и Съветът са призовани да приемат (напр. Новия пакт за миграцията и Законодателния акт за свободата на медиите);
  • планирани действия, които ще доведат до реализиране на идеите, предложени пряко от Конференцията (напр. преразглеждане на законодателството в областта на хуманното отношение към животните);
  • нови инициативи, вдъхновени от предложенията на Конференцията, които попадат в сферата на компетентност на Комисията (напр. бъдеща инициатива за психичното здраве).

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.