Водещи новини Политика

Мая Димитрова пита министъра за спряното разкриване на филиал в Добрич на МУ-Варна

В отговор на въпрос на народния представител от БСП за България Мая Димитрова просветният министър Сашо Пенов обясни защо МОН блокира създаването на филиал на Медицинския университет в Добрич

Народният представител от „БСП за България“ Мая Димитрова отправи от парламентарната трибуна въпрос към министъра на образованието Сашо Пенов относно становището му за предоставяне на сграда държавна собственост за разкриване на филиал на Медицинския университет в гр. Добрич.

„Предвид необходимостта от здравни кадри на територията на област Добрич преди повече от две години кметският екип на Община град Добрич, Общински съвет Добрич и ръководството на Медицински университет Варна предприеха действия за откриване на филиал на МУ в Добрич за обучение на медицински сестри и акушерки. На 30-и март 2021 г. ОбС Добрич дава съгласие за разкриване на филиала, посочи депутатът. Тя припомни, че от тогава досега са проведени множество срещи на ръководството на Медицинския университет с кметския екип на град Добрич и с всички народни представителите от 47-ото Народно събрани.

„Беше избрана сграда, където да се помещава филиалът – това е сградата, където се е помещавал Медицинският колеж до 2006 г. Въпросната сграда се намира в град Добрич, ул. „Калиакра“ 54 и е частна държавна собственост. Община град Добрич е направила искане до областния управител за безвъзмездно предоставяне на сградата и е получила положително становище от същия. Във връзка с това е образувана преписка в МРРБ. То от своя страна е поискало становището ви за предоставянето на посочената сграда. С писмо от 13.09.2022 г. вие уведомявате министъра на регионалното развитие и благоустройство Иван Шишков, Здравко Здравков – областен управител, Йордан Йорданов – кмет и Владимир Игнатов – ректор на МУ, че съгласно  националната карта за висшето образование в България в настоящия момент откриването на филиал на МУ-Варна в Добрич, в който да се провежда обучение по специалностите от регулираните професии „акушерка“ и „медицинска сестра“ не отговаря на условията за откриване на нов филиал, тъй като регионът е от тип „Г“ и в него вече се провежда обучение по съответните специалности. Освен това МОН счита, че няма основание имот, частна държавна собственост, на 4 етажа да бъде предоставят на Община град Добрич с цел откриване на филиал на МУ-Варна“, каза още Мая Димитрова.

Тя попита министъра преди с лека ръка да даде отрицателно становище по искането, дали се е запознал с казуса, с работата, която е свършена до настоящия момент от Община град Добрич, от общинските съветници, от народните представители в 47-ото НС. „С липсата на медицински сестри не само в областната болница, а и в останалите общински болници, и не на последно място – необходимостта от откриване на филиал на МУ в град Добрич, в който да се провежда обучение по специалностите „акушерка“ и „медицинска сестра“. Не следва ли да се подхожда според конкретния случай и необходимостта от кадри, както и дали мерите с еднакъв аршин?“, попита от парламентарната трибуна Мая Димитрова.

Сашо Пенов отговори, че министърът на образованието и науката може да инициира пред Министерски съвет процедура за откриване на нови висши училища, техни звена и филиали при условия и по ред, определен в Закона за висшето образование. „В промените на Закона от 2020 г. се регламентира приемането на национална карта за висшето образование в Република България, която определя профилната и териториална структура на висшето образование в страната по професионални направления и по специалности от регулираните професии, съобразно икономическото развитие и пазара на труда. Картата е приета с решение на Министерски съвет. Акт, който следва да се спазва от изпълнителната власт, независимо кое е правителството. Положителната оценка на Националната агенция за оценяване и акредитация на проект за откриване на висше училище, факултет, филиал или колеж е предварително условие за предложение за откриване, а съответствието на националната карта на висшето образование е първият и основен критерий при оценяването на проекта“, посочи Пенов.

Той заяви, че на база на данните в картата към настоящия момент откриването на филиал в Добрич, в който да се провежда обучението по специалности от регулираните професии „акушерка“ и „медицинска сестра“, не отговаря на предварително зададените условия, тъй като в региона вече се провежда обучение по същите специалности от същото висше училище – на територията на град Варна и град Шумен. МОН е задължено да спазва националното законодателство и в рамките на своите компетентности полага системни усилия за кадровото обезпечаване на системата за здравеопазване, заяви Сашо Пенов.

По думите му професионално направление „здравни грижи“ е включено в списъка на приоритетните професионални направления. „Така се гарантира по-голям брой на местата за субсидирано от държавата обучение и по специалностите „медицинска сестра“ и „акушерка“. Мярката се прилага от учебната 2021/2022 г. Считам, че споменатият от Вас недостиг на кадри за болниците е породен основно от обективни причини – недостиг поради демографски процеси, мигриране на кадри между градовете и държави“, каза той. Обясни, че МОН е предложило и работи по постановление на МС от януари 2021 г., с което е приета наредба за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студентите със сключени договори с работодател. Със средства от държавния бюджет се осигурява напълно или частично заплащането на разходите за обучение на студенти, които имат сключен договор с работодател, осигуряване на стаж на студента за периода на обучението и на работно място след успешното му дипломиране. След завършването на висшето си образование тези студенти ще продължат да работят при работодателя си най-малко пет години. Освен това МОН целево увеличава местата за прием по двете регулирани медицински специалности. Съобразно данните за утвърдения прием за настоящата учебна година прием на студентите по специалността „медицинска сестра“ в сравнение с учебната 2012/2013 г. е увеличен малко над 100%. Определен е прием от общо 993-ма студенти, от които за МУ-Варна – 139 студенти. За „акушерка“ увеличението е с 63% – общо 296 студенти, от които за МУ-Варна – 80%. С цел да бъде компенсиран недостигът на медицински кадри през юни тази година МОН е предложило създаването при МЗ на междуведомствена група за определяне на политиката на правителството за преодоляване недостига на лекари по определени специалности и на други медицински специалисти“.

Мая Димитрова обясни, че е наясно, че град Добрич попада в т.нар. зона „Г“. Задава този въпрос, тъй като  с отказала си Министерството обрича болницата в Добрич. Защото в по-голямата си част медицинските сестри остават в градовете, в които завършват, и  няма как тези, които са завършили във Варна, да дойдат да работят  в Добрич. Във Варна има достатъчно много лечебни заведения и места, където те да упражняват професията си, и това означава, че град Добрич остава без медицински сестри, каза тя. И посочи, че към настоящия момент МБАЛ-Добрич има недостиг от 90 медицински сестри, като тези, които работят са в предпенсионна възраст и 40 от тях са в пенсионна възраст. Депутатът заяви, че и общинската администрация, и Общинският съвет, и народните представители, ще продължат да работят за разкриване на този филиал.  

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.