Водещи новини - дясно Общество

Равнището на безработица в град Добрич e 2,4%, отчитат спад

През октомври 2022 г. на работа в област Добрич са постъпили 338 безработни лица. Над 85% от започналите работа са устроени на първичния трудов пазар. Продължиха действията на трудовите посредници за устройване на работа на лицата от уязвимите групи на пазара на труда. 54 младежи на възраст до 29г. са започнали работа през месеца. През октомври 2022 г. на работа са устроени 34 продължително безработни лица и 89 безработни лица над 55 год., съобщават от Дирекция “Бюро по труда” в Добрич.
В бюрата по труда от областта са заявени 283 работни места. На първичния пазар на труда са обявени 257 работни места. Най-много от заявените през месеца свободни работни места са от сферата на преработваща промишленост. Следват хотелиерство и ресторантьорство, търговия, селско и горско стопанство, образование, държавно управление и др. По програми и мерки за заетост, и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са заявени 26 работни места.
Равнището на безработица в Добричка област през октомври е 3,5% . Броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от областта е 2 822. Спрямо същия период на 2021 г. равнището на безработица (3,7%) е с 0,2 процентни пункта по-ниско, а регистрираните безработни са с 165 по-малко. Спрямо месец септември 2022 г. (2,9%) равнището на безработица нараства с 0,6%, а регистрираните в бюрата по труда от областта безработни лица се увеличават с 468.
В град Добрич броят на регистрираните безработни през месеца е 1 059 и нарастват с 271 лица спрямо септември 2021 г. (788). Равнището на безработица в града e 2,4%, с 0,6 процентни пункта по-високо спрямо предходния месец. На годишна база, спрямо месец октомври 2021 г., равнището на безработица е с 0,1 проценти пункта по-високо, а регистрираните безработни лица са с 33 по-малко.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.