Водещи новини Добрич Крими Общество

До 5 000 лева глоба за вандализъм в гробищните паркове в Община Добрич предвижда Наредба

Наредба за гробищните паркове и погребално – обредната дейност на територията на Община град Добрич ще бъде разгледана и гласувана на предстоящото заседание на Общинския съвет на 29 ноември. На територията на Общината действат два общински гробищни парка – в град Добрич и в кв. Рилци.

В проекта за наредба се посочва, че липсата на закон, който да регламентира реда и условията за тази дейност позволява на нелоялни оператори на погребални услуги да извършват дейности не по законоустановения ред, да злоупотребяват със скръбта на гражданите, да създават условия за монополно положение и нелоялна конкуренция.

Рушенето на паметници, кражбата и оскверняването им от недобросъвестни лица са срещано явление в гробищата на територията на Община град Добрич. Тези действия остават ненаказани, тъй като няма приети административно – наказателни разпоредби, които да регламентират санкции, които да се налагат за всяко едно извършено нарушение в гробищните паркове в града, казват от администрацията.

Затова е належаща необходимостта от приемането на нормативен акт на територията на общината, който да уреди тези обществени отношения. С предлаганите нормативни разпоредби, ще се наложат точни и ясни правила за гражданите и юридическите лица, които са пряко свързани с осъществяването на тези дейности.

Ще се регламентира и възможността да бъдат предоставени гробове за повторно погребване във вече съществуващи гробни места, които не се поддържат, не са потърсени, запустели и никой не полага грижи за тях. Това е необходимо, за да се ограничи в известна степен непрекъснатото отчуждаване на земя за разширяване на гробищата и правените в тази връзка разходи на общината.

Отделено е внимание на административно – наказателните разпоредби, които ще доведат до реален ефект при нейното спазване.

Когато изграждането и монтирането на паметници, рамки и други трайни надгробни знаци се извършва в нарушение, се налага глоба в размер от 300 до 500 лв., предвижда Наредбата.

Ако разпоредбите се нарушават от физически и юридически лица, извършващи траурни и каменоделски услуги, санкцията е съответно от 500 до 1 000 лв. и от 1 000 до 2 000 лв.

На физически и юридически лица, които извършват търговска дейност и услуги за населението на територията на гробищният парк за нарушение се налага глоба в размер от 250 лв. до 500 лв. на физическите лица, съответно с имуществена санкция от 500 до 1 000 лв. за юридически лица.

За вандализъм глобата е в размер от 500 лв. до 5 000 лв., доколкото деянието не представлява престъпление по смисъла на НК.

Ако гробното място не отговаря на изискванията на наредбата, се налага глоба в размер от 50 лв. до 250 лв. При установяване на повторно нарушение, глобата е в размер от 250 лв. до 500 лв.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.