Общество

21 ноември – Световен ден на телевизията

21 ноември e Световен ден на телевизията. Датата е избрана през 1996 година от Общото събрание на ООН – на тази дата се е състоял първият Световен телевизионен форум. ООН утвърждава силата на телевизията като медия, която достига до най-голям брой хора и има най-голямо обществено влияние по цял свят. От световната организация насърчават международния обмен на телевизионни програми като се фокусират на общочовешки проблеми като мир, сигурност, икономическо и социално развитие и културен обмен.

Историята на телевизията е започнала преди около 80 години. Първите експерименти с използването на електронни лъчи за предаване и приемане на изображения на определени разстояния започват още в началото на 20-те години на ХХ век в САЩ, Япония и Съветския Съюз.

През 1933 г. американският инженер от руски произход Владимир Зворикин успява да изобрети катодната тръба, която и до днес се явява главна част на повечето телевизори. Благодарение на откритието на Зворикин през 1936 г. започват редовни телевизионни програми във Великобритания и Германия, а през 1941 г. и в САЩ.

Първите телевизори са с механична развивка. По-късно се появяват черно-белите телевизори. Телевизорите стават популярни сред масовите потребители след Втората световна война. Първите показват черно-бяло изображение, но след 1953 г. са добавени цветове и през 1960-те години телевизионните антени стават характерна черта на домовете.

През 1970-те въз основа на популярността на телевизионните приемници започва развитието на системите за домашен запис и възпроизвеждане на видео, отначало на магнитна лента (Betamax, VHS) и по-късно на DVD. Телевизорите играят роля на монитор и за първите домашни конзоли за видеоигри (напр. Atari, Nintendo, Sega) през 1980-те.

Към 2010 година телевизорите с кинескопи са почти изместени от телевизори с плоскопанелен дисплей, основан на течни кристали (LCD) или светодиоди (LED).