Водещи новини Добрич Общество

149 чакат за Дома за стари хора в Добрич, реформират го до 1 януари 2025 г.

Предвижда се след 1 януари 2025 г. част от възрастните хора от домовете да получават вече грижа домашна среда

План за реформирането на Дома за стари хора в Добрич предстои да бъде разгледан на предстоящото заседание на Общинския съвет в края на ноември. Предвижда се социалната услуга да отговаря на новите стандарти до 1 януари 2025 година. Според тях част от възрастните хора от домовете ще получават грижа в домашна среда.

Съгласно Закона за социалните услуги всяка община, която управлява дом за стари хора, приема план за реформиране на дома. Всички домове следва да се реформират до 1 януари 2025 г.

Планът за реформиране на Дома за стари хора в Добрич предвижда да се разработят индивидуални оценки на потребностите и планове за подкрепа на възрастните хора. Ще се създадат екипи за оценка, които ще изготвят индивидуални оценки на потребностите и планове за подкрепа на потребителите в специализираната институция. Предвиждат се обучения на специалистите от социалната система, предоставящи социални услуги. Ще се работи активно с потребителите за подготовка за оставането в реформираната резидентна грижа.

Независимо от интереса и предпочитанията към услуги в специализирани институции, програмата посочва, че е необходимо да се развият модели на услуги в домашна среда и интегрирани здравно-социални услуги.

Отчита се, че в момента липсват услуги в общността за възрастни хора, които излизат от болнични заведения и са със здравословни проблеми, изискващи дългосрочна грижа. За възрастните хора с хронични заболявания и трайни увреждания следва да се осигурят специализирани грижи в техните домове, включващи предоставяне както на специализирани медицински грижи, така и услуги, подпомагащи пациентите за справяне с ежедневни дейности от бита –разширяване на модел за патронажни грижи за възрастни хора по домовете, се посочва още в документа.

По данни на Общината към момента броят на чакащите за настаняване в Дома в Добрич по първо желание е 149 лица.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.