Водещи новини Крими Общество

19 ноември – Световен ден за борба с насилието над деца

Днешният 19 ноември обществеността отбелязва  като Световен ден за борба с насилието над деца – изключително сериозен проблем с тежки последици върху детското развитие.

Неоспоримо право на всяко дете е да израсне в спокойна и здравословна среда, в която да няма насилие. Насилието се очертава като един от основните проблеми, с който се сблъскват децата в България.

По данни на Агенцията за закрила на детето 80% от докладваните случаи на насилие в България се случват в дома на децата, а според проучване на БАН всеки 5-ти ученик у нас е жертва на тормоз.

Според Закона на закрила на детето, всеки гражданин има задължение да помогне на детето да приключи тормоза към него и да получи адекватна подкрепа от специалисти, за да започне процеса по възстановяването от травмата, която насилието му е нанесла. Не е необходимо лицето, подаващо сигнала за дете в риск или сигнал за насилие над дете, да е представител на институция. Може да е познат, съсед или случаен свидетел.

Важно е родителите да осъзнават, че е необходимо да има общуване в семейството и на детето да се дава възможност спокойно да споделя за своите проблеми. Детето възпроизвежда семейния модел, в който участва, и ако у дома му има насилие, то също ще упражнява насилие. Нужно е в процеса на възпитание активно да участват както семейството, така и училището и обществото като цяло.

На предния фронт в битката с това насилие са отделите „Закрила на детето” в системата на Агенцията за социално подпомагане (АСП), чиито служители всяка година идентифицират и работят по хиляди случаи на насилие върху деца във всичките му форми – физическо, сексуално, психоемоционално и неглижиране от страна на родителите им.