Водещи новини - дясно Култура Общество

Отбелязваме Деня на толерантността

16 ноември е Международният ден на толерантността. През 1996 година Общото събрание на ООН призовава страните членки да отбелязват тази дата като ден на толерантността, като с дейности да разпространяват идеята за разбирателство между народите.

На 16 ноември през 1995 година, държавите-членки на ЮНЕСКО приемат Декларацията за принципите на толерантността. ООН поставя началото на кампания за разпространение на равенството, подобряването на условията на живот, отричането на дискриминацията.

Толерантността е термин, който означава търпимост и зачитане на различията, били те социални, културни, сексуални или религиозни. Като нетолерантност се квалифицират всички подходи и практики, които не проявяват подобно отношение.

Толерантността е морална стойност, която предполага пълното зачитане на другите, техните идеи, практики или убеждения, независимо дали са различни от нашите. В този смисъл тя е признаване на разликите, присъщи на човешката природа, разнообразието от култури, религии или начини на поведение. Някои считат толерантността за основна ценност за хармонично мирно съжителстване. Смята се, че толерантността е в основата на добрите отношения между хората от различни култури, вероизповедания, раси и начин на живот.

Толерантният човек може да приеме различни от установените норми, мнения или поведения в социалната среда, дори да са в разрез с неговите морални принципи. Този тип толерантност се нарича социална толерантност.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.