Общество

На 7 ноември се отбелязва Европейският ден на радона

Европейската асоциация за радон (ERA) отбелязва 7 ноември като Европейски ден на радона. Целта му е да се повиши осведомеността на населението за вредното въздействие на високите нива на радон, начините за провеждане на измервания на обемната активност на радон и прилагане на мерки за редуцирането му.

В Европа има голяма и нарастваща общност от професионалисти като учени, технолози, служители в общественото здравеопазване и лица, вземащи решения, работещи в областта на радона. Областите им на интерес варират от епидемиология, радиационна дозиметрия, разработване на инструменти и протоколи за измерване, строителни технологии за възстановяване и превенция до стратегии за контрол и регулиране. В резултат на това е създадена Европейската радонова асоциация (ERA), чиято цел е да служи на интересите на европейската радонова общност и да съдейства за намаляване на здравното бреме от излагането на радон в Европа.

Природният елемент радон (Rn) е естествен радиоактивен благороден газ, който е дъщерен продукт при разпада на радия от уран-238 радиоактивното семейство, намиращ се в обширен спектър от скали и почви и варира в широки граници в зависимост от геологията. Радонът лесно се разпространява с почвения газ в пропускливи почви и излиза на повърхността. Попаднал на повърхността се разсейва на открито, но може да се концентрира в сгради, където допринася с около 50% от средната годишна доза на населението.

Увеличаването на облъчването от радон е свързано с повишен риск за заболяване от рак на белите дробове. Радонът е фактор номер едно за хора, които никога не са пушили, също така е вторият по значимост фактор, след тютюнопушенето.

Единственият начин да се разбере обемната активност на радон в помещенията, които обитавате, е да се извърши замерване със специализирана техника.

Облъчването на човека от радон е предимно в жилища. Нивата на радон се изменят непрекъснато, както през денонощието, така и през различните сезони. През зимата постъпването на радон в жилищата е около 4 пъти по-интензивно в сравнение с лятото. През денонощието концентрацията на радона в помещенията се изменя непрекъснато. Минимумът е между 12ч. и 15ч., а максимумът – между 24ч. и 5ч. Тенденциите за пестене на енергия чрез уплътняването на прозорците води до намаляване на въздушния обмен и с това до повишаване на нивото на радона.

Най-често радон се събира в мазетата на стари постройки, които нямат бетониран под и уплътнени стени. Но и малки неуплътнения на основите на сградата (пукнатини на подовата настилка, дренажа на фуги между стените и пода) са източници, от които радона “избликва” – невидим и без мирис.

При често отваряне на врати и прозорци концентрацията на радона спада до тази във външния въздух. През зимния сезон, когато помещенията се проветряват по-рядко и прозорците са уплътнени, е възможно да се регистрират завишени стойности.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.