Водещи новини Здраве

МБАЛ Добрич иска съдът да обяви за незаконна стачката на медицинските сестри

В Окръжния съд в Добрич е образувано дело по искова молба, подадена от „Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич“ АД, с която са предявени искове за установяване на незаконността на обявена на 13 октомври 2022г. ефективна стачка и провеждана предупредителна стачка срещу 136 служители в болницата.

Ищецът по делото – МБАЛ Добрич, предявява исковете с правно основание чл. 17 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове, в качеството си на работодател. Ответниците по делото са лица, за които се твърди, че са работници/служители в болницата и са участвали в обявяването и провеждането на стачните действия.

В исковата молба се излагат твърдения за незаконност на обявената ефективна стачка и провежданата предупредителна стачка. Ищецът счита, че не е налице колективен трудов спор, работодателят не е уведомен писмено за исканията на работниците, не са проведени преговори между работниците и работодателя преди началото на стачката, липсва надлежно взето решение за обявяване на стачка с обикновено мнозинство от работниците/служителите в дружеството.

Окръжният съд насрочи делото в открито заседание на 9 ноември 2022г. от 13.30 часа.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.