Общество Тервел

В Тервел представят актуалните възможности за финансиране с европейски средства

Актуални възможности за финансиране с европейски средства ще бъдат представени в Тервел на събитие, организирано от Областния информационен център. Поканени са представители на общинската администрация, общински съветници, кметове и кметски наместници, доставчици на социални услуги, неправителствени организации, работодатели, собственици на предприятия, земеделски стопани, граждани.

Информационната среща ще се проведе на 16 ноември от 10.00 часа в  заседателната зала на Община Тервел.

По време на събитието ще бъдат презентирани актуални и предстоящи процедури за кандидатстване по Европейските структурни и инвестиционни фондове. Предстоящи са Процедурата по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014 – 2020 г., възможности за финансиране на единични мерки за енергия от възобновяеми източници за домакинства, енергийна ефективност за общини, граждани и фирми, и др.

 Информацията е насочена към всички потенциални бенефициенти. Ще се акцентира на целите, основните параметри, допустими кандидати и проекти, дейности и разходи, които ще могат да получат финансиране. Присъстващите ще бъдат запознати и с начина на кандидатстване, етапа на оценка и договаряне. Ще бъдат предоставени информационни и рекламни материали.