Водещи новини - дясно Общество

Прокуратурата, МВР и ДАНС обсъждаха престъпността в апелативен район-Варна

Административният ръководител на Апелативна прокуратура – Варна апелативен прокурор Владимир Чавдаров беше домакин на регионално съвещание, на което бяха обсъдени спецификите на престъпността в апелативния район. Участие в събранието взеха административните ръководители на окръжните и районните прокуратури в областите Варна, Добрич, Силистра, Разград, Търговище и Шумен, ръководителите на Окръжните следствени отдели, ръководителите на териториалните дирекции на ДАНС, директорите на областни дирекции на МВР в областните градове, ръководителят  на отдел „Североизточен“ при ГДБОП.

Целта на срещата беше да се създаде по-добра организация, да бъдат набелязани и предприети необходимите мерки за успешно противодействие на престъпността в региона, съобщават от Апелативната прокуратура. След проведено обсъждане, апелативният прокурор набеляза шест групи престъпления, за които следва да се създадат съвместни екипи. Тяхната задача е да анализират, оценяват и осъществяват постоянен мониторинг на наличните данни за престъпления по линия на организираните престъпни групи, разпространението на наркотични вещества, мигрантския натиск, телефонните измами, битовата престъпност и корупцията по високите етажи на властта.

Екипите ще провеждат съответните действия съгласно функционалната компетентност на всяка от институциите. Помежду им ще бъде организирана постоянна връзка, като по разпореждане на административния ръководител на АП Варна ще се провеждат регулярни съвещания на местно ниво между административните ръководители на Окръжните прокуратури, Районните прокуратури, директорите на Областните дирекции на МВР, ръководителите на териториалните дирекции на ДАНС и секторите на ГДБОП.

Съвещанието се проведе на 2 ноември 2022 година, в Учебна база „Изгрев“ в град Бяла.