Общество

1.11 | Къде ще бъде прекъснато електрозахранването в област Добрич

Официални данни за дневната планова профилактика, предоставени от “Електроразпределение Север” АД:

На 01.11.2022 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Ново Ботево.

На 01.11.2022 от 08:00 ч. до 08:30 ч. и от 15:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в райони на община Каварна:

  • с. Вранино; с. Челопечене; с. Крупен;
  • ПС Капково; Каменни кариери Крупен; Хаос Инвест-1 ЕАД; Ребел ЕООД; ПС Могилище; ВяЕЦ „Ийст“; ВяЕЦ „ВТК“; ВяЕЦ „Б-3 Експорт“; ВяЕЦ „Могилище север“; ВяЕЦ „Крис I“; ВяЕЦ Вранино 1.

На 01.11.2022 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Каварна:

  • с. Травник; с. Септемврийци; с. Белгун
  • Ребел ЕООД; Кооперация „Асен I”; ЕТ „Бонев-63”; Белсуин ЕООД; Телевизионна кула Травник.

В периода 01.11.2022 – 04.11.2022 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в част от село Ловчанци; ОУ НЕОФИТ РИЛСКИ.

В периода 01.11.2022 – 02.11.2022 от 08:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в райони на община Балчик:

  • АВТОСЕРВИЗ – ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ, ДИВА ЛЕС ЕООД – КОНЕЗАВОД СТРАЖИЦА, С. СТРАЖИЦА, АГРОСТАН ООД, С. БОБОВЕЦ, ЕКО АГРО АД СОНДАЖ КАРВУНА, СОДАЖ БОБОВЕЦ НА В и К, ЕСКАНА АД КАРИЕРА БОБОВЕЦ, МАРТОНИ ТРЕЙД ООД, НУКС 109 ЕООД; ШКОЛА ЗА ОБУЧАВАНЕ НА КУЧЕТА – МЕСТНОСТ КУЛАКА.

В периода 27.10.2022 – 01.11.2022 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в обекти на територията на село Миладиновци – ЕТ ДАВИД-ДЖАВИТ БЕЙТУЛА; ВЕТРАЛАЙТ ООД.

В периода 31.10.2022 – 01.11.2022 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в с. Градини.

В периода 31.10.2022 – 04.11.2022 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в райони на община Добричка:

  • с. Козлодуйци, с. Лясково, с. Камен, с. Пчелник и с. Паскалево.

В периода 31.10.2022 – 04.11.2022 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в райони на община Крушари:

  • с. Александрия, с. Абрит, с. Коритен, с. Северняк, с. Пор. Кърджиево, с. Кап. Димитрово, с. Габер, с. Огняново, с. Полковник Дяково, с. Благовец, с. Добрин, с. Северци.