Бизнес Водещи новини - дясно Общество

Расте средната БГ заплата, Търговище и Шумен преди област Добрич в Североизтока

Повишение на средната брутна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за първите шест месеца на 2022 година, в повечето области на страната. Това показват изнесените от Националния статистически институт данни.

В началото на 2022 година най-ниско е било заплащането в Северозападния регион, където средната брутна заплата не е надвишавала 1224 лева. В началото на 2022 година най-добро заплащане са получавали работещите в Югозападния регион, където средното възнаграждение е било 1986 лева. Тенденцията се запазва и в края на първото полугодие, макар да се отчита слаб ръст на възнагражденията във всички райони.

През първото тримесечие на годината най-ниски са били заплатите в Благоевград, а най-високи (над два пъти) – в столицата София. В края на първото полугодие най-ниски са възнагражденията във Видин, а най-високи – отново в столицата.

Напълно резонно, изнесените от НСИ данни сочат и нарастване с 14.4% на общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица. Статистиката е за второто тримесечие на 2022 г., относима към второто тримесечие на 2021 година (по предварителни данни на Националния статистически институт). В индустрията увеличението е с 15.0%, в услугите – с 16.8%, и в строителството – с 11.5%.

По икономически дейности най-висок ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори „Административни и спомагателни дейности“ – с 22.5%, „Култура, спорт и развлечения“, „Други дейности“ – с по 19.4%, и „Търговия; ремонт на автомобили и мото”.

Картината в Североизтока

Таблица: средна месечна заплата, за първото полугодие на 2022 година (в лева)

януарифевруаримартаприлмайюни
Североизточен район1 336 1 306 1 389 1 513 1 463 1 447
 Варна1 4201 3931 4701 6191 5461 535
 Добрич1 1491 1391 2111 3101 3061 272
 Търговище1 2601 1671 2351 3551 2991 316
 Шумен1 2581 2391 3611 4271 4131 379
таблица / данни – НСИ

Таблица: средна месечна заплата, за 1-во и 2-ро тримесечие на 2022 година (в лева)

тримесечие Iтримесечие II
Североизточен район1 3441 474   
 Варна1 4281 566   
 Добрич1 1661 296   
 Търговище1 2211 323   
 Шумен1 2861 406
таблица / данни – НСИ

Видно от табличните данни, сред четирите области в Североизтока, Добрич е с най-ниски работни заплати, а в ръста на шестмесечна база се доближава максимално до средния за статистическия район – 0,9%.

Простият сравнителен анализ показва, че остава устойчива тенденцията най-добре във финансово изражение да се представя Югозападният район (Благоевград, Кюстендил, Перник, София и София-град).

Ножица: В столицата средната заплата през 2-ро тримесечие на 2022 г. е била 2373 лв., докато в област Добрич тя е 1296 лв., а във Видинско е над два пъти надолу – 1180 лв.

От обобщените данни на НСИ е видна и лидерската роля на регионалните центрове в четирите района:

  • Северозападен (Враца) – 1 570 лв.
  • Северен централен (Габрово) – 1502 лв.
  • Североизточен (Варна) – 1566 лв.
  • Югоизточен (Стара Загора) – 1548 лв.

Изключение от правилото (в определена степен), е Южен централен район, където средната заплата за 2-ро тримесечие в регионалния център Пловдив (1490 лв.) е под границата от 1500 лева в останалите четири региона.

В най-стабилния във финансово отношение Югозападен регион ситуацията е следната:

Средна брутна месечна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в статистически район Югозападен през първото шестмесечие на 2022 година ↓

Югозападен район1 9861 9542 1312 2312 1162 142
 -Благоевград1 0101 0321 0781 1401 1411 137
 -Кюстендил1 0211 0041 1421 1391 1341 104
 -Перник1 1391 1451 2561 3611 3531 297
 -София1 6231 5101 5301 7051 6431 588
 -София(столица)2 1832 1482 3522 4532 3122 352
таблица / данни – НСИ