Водещи новини - дясно Общество

Намалява безработицата в област Добрич, 5 277 започнаха работа през 2022 година

През периода януари-септември 2022 г. на работа в област Добрич са постъпили 5 277  безработни лица. Само през септември 2022 г. в заетост са включени 383 безработни лица. Близо 83% от започналите работа са устроени на първичния трудов пазар. Продължиха действията на трудовите посредници за устройване на работа на лицата от уязвимите групи на пазара на труда. 52 младежи на възраст до 29г. са започнали работа през месеца. През септември 2022 г. на работа са устроени и 31 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).

През септември 2022 г. в бюрата по труда от областта са заявени 307 работни места. На първичния пазар на труда са обявени 289 работни места. Най-много от заявените през месеца свободни работни места са от сферата на преработваща промишленост (65). Следват образованието (63), търговията (39), държавното управление (24) и др. По програми, мерки за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са заявени 25 работни места.

От началото на годината броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от област Добрич е намалял с 1346 лица. В края на месец септември 2022 г. те са 2354, със 173 по-малко от предходния месец (2181). Равнището на безработица в Добричка област се установява на 2,9%. В сравнение със септември 2021г. броят на регистрираните безработни намалява с 373 лица, а равнището на безработица е с 0,5 процентни пункта по-ниско.

В град Добрич броят на регистрираните безработни през септември 2022 г. е 788, при 695 през предходния месец. Равнището на безработица в града е 1,8%, с 0,2 процентни пункта по-високо от август 2022 г. В сравнение със септември 2021 г. също се отчита повишение с 0,1 процентни пункта на равнището на безработица и намаление с 73 лица на регистрираните безработни.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.