Водещи новини - дясно Здраве Общество

На 29 октомври се отбелязва Световният ден за борба с инсулта

На 29 октомври се отбелязва Световният ден за борба с инсулта. Денят е иницииран от Световната организация по инсулта и предоставя глобална платформа за повишаване на осведомеността и стимулиране на действия по отношение на инсултите по света. За 2021 и 2022 кампанията се фокусира върху повишаване на осведомеността за признаците на инсулт и необходимостта от навременен достъп до качествено лечение.

Мозъчно-съдовите заболявания са водеща причина за заболеваемаст и смъртност по целия свят. България е на едно от първите места в това отношение. Смъртността от мозъчни инсулти е 270.1 за мъжете и 265.1 за жените на 100 000 души население. В България се регистрират годишно над 80 000 случая с мозъчносъдови заболявания, от които 35 000 случая са с мозъчен инсулт. Една пета от тях завършват с летален изход. От преживелите мозъчни инсулти 25-50% са с говорно-речеви нарушения, като при половината от тях тези инвалидизиращи нарушения остават трайни. Инсултите са втората по честота причина за развитие на деменция, най-честата причина за епилепсия в напреднала възраст и много честа причина за депресия. Тромбозите на мозъчните вени и дурални синуси са много по-редки от артериалните лезии.

Всеки шест секунди някъде по света умира човек от мозъчен инсулт, затова призивът на Световната организация е да се спазват шест прости правила:

  • ·         Оценка на собствените рискови фактори и тяхното коригиране: високо артериално налягане, захарен диабет и висок холестерол.
  • ·         Редовни физически упражнения.
  • ·         Избягване на наднормено тегло чрез спазване на здравословна диета.
  • ·         Намаляване консумацията на алкохол.
  • ·         Избягване на тютюнопушенето.
  • ·         Обучение на населението за това, кои са първите белези на мозъчен инсулт и какви мерки трябва да бъдат взети.

Необходимо е ограмотяване на населението за ранните симптоми на мозъчен инсулт. Важно значение по този въпрос имат и националните медии. Важен е незабавният контакт със Спешната помощ и приоритетното транспортиране на пациентите с мозъчни инсулти до най-близката болница с легла за лечение на остри инсулти.

Първичната и вторична профилактика и лечението в острата фаза на мозъчния инсулт изискват мултидисциплинарен подход от специалисти невролози, кардиолози, ендокринолози, хирурзи, специалисти по образна диагностика, общопрактикуващи лекари и др..

При спазване на системата за организация на диагностично лечебния и профилактичен процес ще се създадат реални условия за снижаване на заболяванията, смъртността и инвалидизацията от мозъчносъдови заболявания в нашата страна. С това ще се намалят както директните разходи за консумативи, медикаменти и обслужване на тежко инвалидизираните болни, така и на индиректните разходи на обществото, личността и семейството.

Със Световния ден, посветен на борбата с мозъчните инсулти, още веднъж се напомня на населението, лекарите, извънправителствените организации и медиите за важността на първичната и вторична профилактика на мозъчносъдовите болести, с което ще се снижи значително смъртността и инвалидността от тези тежки заболявания.