Култура Общество

„Каква е цената да бъдеш харесван“ е тема на конкурс за есе за младежи от област Добрич

Областен конкурс за есе на тема „Каква е цената да бъдеш харесван?“ организират Младежкият център в Добрич, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и Община Добрич.

Целта на конкурса е да провокира и даде възможност на децата и младите хора да разсъждават и споделят мнението си по обществено значими теми, които допринасят за изграждането на личността им.

Конкурсът е насочен към деца и младежи от 11 до 19 години. Ще се проведе в две възрастови групи – от 11 до 14 години и от 15 до 19 години. За призьорите са предвидени парични награди, като наградният фонд е 700 лева.

Организаторите очакват младите автори да споделят нужно ли е да правят компромиси, за да бъдат харесвани? Какво са готови да направят и защо това е важно за тях? Вълнуват ли се от това, което мислят другите – близки, приятели, познати … Как взимат решения и отразяват ли се те на живота им?

Крайният срок за подаване на творбите е 28 ноември 2022 г. в Младежкия център.