Бизнес Общество

НАП пита данъкоплатците: Има ли корупция?

Националната агенция за приходите провежда регулярно проучване на нагласите на бизнеса към контролните действия на Агенцията с цел намаляване на корупционния риск. Фирми и граждани могат да допринесат за изследването като попълнят анкетата за отчитане на моментните нагласи.

Целта – обратна връзка от клиентите на НАП (физически и юридически лица), която ще допринесе за превенция и ограничаване на възможни прояви на корупционни практики. 

Анкетата проучва мнението на данъкоплатците за това има или не корупция в данъчната администрация, на какво нивото е тя, както и да се идентифицират своевременно евентуални предпоставки за възможни корупционни практики. Проучването изследва и степента на спазване на етичните норми от страна на служителите на НАП при изпълнение на служебните им задължения и упражняване на правомощия. 

Активното участие на граждани и представители на бизнеса в анкетата ще допринесе за предприемане на бързи и адекватни действия по превенция и противодействие на корупционния риск. 

Анкетата е анонимна, като от ръководството на НАП уверяват, че попълването ѝ отнема не повече от 5 минути (през сайта на НАП)

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.