Култура Общество

27 октомври – Световен ден на аудиовизуалното наследство

27 октомври е Световен ден на аудиовизуалното наследство, отбелязван по инициатива на ЮНЕСКО. Денят припомня за приемането през 1980 г. от 21-вата Генерална конференция на Препоръка за опазване и съхранение на аудиовизуалното наследство. Световният ден дава повод да се повиши общото съзнание за необходимостта от предприемане на спешни мерки и да се признае важността на аудиовизуалните документи.

Аудиовизуалните архиви ни разказват истории за живота и културите на хората от цял свят. Те представляват безценно наследство, което е потвърждение на нашата колективна памет и ценен източник на знания, тъй като отразяват културното, социалното и езиковото разнообразие на нашите общности.

Те ни помагат да растем и да разберем света, който всички споделяме. Съхраняването на това наследство и гарантирането, че то остава достъпно за обществеността и бъдещите поколения, е жизненоважна цел за всички институции, занимаващи се с архиви, както и за обществото като цяло.

Световният ден на аудиовизуалното наследство (WDAH) дава повод за повишаване на общата осведоменост за необходимостта от предприемане на спешни мерки и за признаване на важността на аудиовизуалните документи. Той служи като възможност за държавите-членки да оценят работата си по отношение на прилагането на Препоръката от 2015 г. относно опазването и достъпа до документалното наследство, включително в цифрова форма. Насърчава се свободният поток на идеи чрез думи и изображения, като представяне на нашето споделено наследство и памет.

Чрез инициативи, като Световния ден на аудиовизуалното наследство, се насърчава работата на професионалистите по опазване на нашето аудиовизуално наследство.

В този ден по света се конкурси, като например конкурс за лого, за популяризиране на Световния ден за аудио-визуално наследство; дейности на местно равнище с подкрепата на националните филмови архиви, аудиовизуалните общества, телевизионните или радиостанциите и правителствата; кръгли маси, конференции и обществени дебати относно необходимостта от запазване на аудиовизуалните документи; филмови прожекции.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.