Общество

Прокурорската колегия на ВСС атестира прокурор от Добрич

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, атестиране за придобиване статут на несменяемост на Теодора Тодорова – Георгиева – прокурор в Софийска районна прокуратура, като Колегията прие комплексна оценка „Много добра” и така прокурорът придобива статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Колегията проведе периодично атестиране на Павел Любенов – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Добрич и на Стоян Пешев – прокурор в Окръжна прокуратура – Пазарджик, като и за двамата прие комплексна оценка „Много добра”.

Поощрен с парична награда в размер на 1000 лв., по предложение на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Ловеч, е Кирил Петров – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Ловеч.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.