Водещи новини Добрич Общество

След дълъг дебат: Отхвърлиха предложението „Стария Добрич“ да стане общинско предприятие

Общинският съвет на Добрич не прие предложението АЕМО „Стария Добрич“ да стане общинско предприятие. След дебати, продължили повече от час, съветниците отхвърлиха докладната записка, внесена от Десислава Трифонова.

Тя предложи решение, в което се казва, че ОбС приема, че за извършване на дейности, свързани с поддръжка стопанисване и управление на АЕМО „Стария Добрич“ е необходимо да се създаде общинско предприятие, второстепенен разпоредител с бюджет към Община Добрич, с наименование „Стария Добрич“. Създава се 7-членна комисия, която в двумесечен срок да изготви правилник за дейността на общинското предприятие.

Дискусията в залата се оформи около въпросите нужно ли е да се създаде общинско предприятие, не може ли дейностите в комплекса да е движат от съществуващите общински предприятия, колко ще струва то и дали Общината има финансовата възможност да го издържа.

Част от съветниците се обединиха около тезата, че създаването на такова предприятие не трябва да се отлага, защото състоянието на комплекса не е добро. Общите части и сградите не се поддържат, а около Часовниковата кула битуват клошари. Изказани бяха мнения, че с това предприятие ще се помогне на занаятчиите, като се създаде продукт, който да популяризира комплекса и да привлича посетители, каквито в момента липсват. Така ще има смисъл за занаятчиите да продължат да работят там.

„Очаквахме стратегия за развитието на комплекса от създадената преди няколко месеца временна комисия, а не общинско предприятие със служители и заплати“, заявиха противници на предложението. Според тях не е ясно какви точно функции ще има общинското предприятие, колко хора и какви средства ще са нужни за него, то ще реши ли съществуващите проблеми. Изтъкна се, че съществуват и други възможности – да се създаде търговско дружество, публично-частно партньорство и др.

В залата бе изслушан председателят на наскоро сформираното Сдружение на майсторите, упражняващи традиционни и художествени занаяти в ЕК „Стария Добрич“ Ивелин Митаков. Той заяви, че членовете на сдружението искат да запазят и развият традиционните занаяти и да ги предадат на поколенията. В момента там работят около 15 занаятчии, но посетители няма. „В моето ателие за две години са влезли двама туристи“, каза той. Занаятчиите не могат сами да финансират необходимата поддръжка на обектите. Искат, ако се създаде общинско предприятие, да участват в изработването на туристически продукт и в работата с туроператорските фирми.

Митаков заяви, че съвместно с Община Добрич биха могли да се организират пленери, семинари, панаири, но по различен начин от този, по който се организира Фермерският пазар. Според него на панаирите трябва да присъстват само хора с майсторски свидетелства, които показват по автентичен начин занаята си.

За приемането на докладната записка бяха нужни 21 гласа „за“, но тя получи само 19. Четирима съветници гласуваха „въздържал се“ и четирима бяха „против“. 

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.