Водещи новини - дясно Добрич Общество

Общинският съвет на Добрич заседава – вижте по-важните точки от дневния ред

Общинският съвет на Добрич провежда днес 39-ото си заседание за годината. Предстои актуализация на бюджета за 2022 година и актуализация на Програмата за капиталовите разходи.

Съветниците ще изслушат информация за извършени промени по бюджета на Община град Добрич, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към Общината през трето тримесечие на 2022 г. и актуализирано разпределение на променените бюджети към 30 септември.

ОбС трябва да одобри разходите за командировки на Кмета на Община град Добрич и Председателя на Общински съвет град Добрич за периода от 01 юли 2022 година до 30 септември 2022 година.

Съветниците трябва да дадат съгласието си Общината да кандидатства за финансиране с проект „Грижа в дома в Община град Добрич“ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 – 2027 г. Ще разгледат и предложение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на дървесен чипс.

На сесията ще се вземе решение за учредяване на общинско търговско дружество „ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ДОБРИЧ“ ЕООД, както и за участие на Община Добрич в учредяването на СНЦ „Сдружение на общинските приюти за безстопанствени животни“.

Ще бъдат определени минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община град Добрич.

Съветниците трябва да дадат съгласие „Жилфонд-инвест” ЕООД да закупи дълготраен материален актив – фотоволтаична централа до 30 KW.

Последната точка от дневния ред е предложение за развитие на Комплекс „Стария Добрич“ и превръщането му в общинско предприятие.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.