Водещи новини - дясно Общество

24 октомври – Ден на ООН и Световен ден за развитие на информатиката

Международният ден на Обединените нации се отбелязва на 24 октомври. През 1947 година Общото събрание на ООН обяви 24 октомври, годишнината от влизането в сила на Хартата на ООН, като ден, който „ще бъде посветен за разясняване и популяризиране сред народите на света на целите и постиженията на Организацията на Обединените нации и за печелене на тяхната подкрепа“.

През 1971 година Общото събрание на Организацията на Обединените нации прие резолюция, с която обяви деня на Обединените нации като международен празник и препоръча той да се чества като официален (национален) празник от всички държави членки на ООН.

През 1972 г. Общото събрание на Организацията на обединените нации реши да установи Световен ден за развитие на информатиката, съвпадащ с Деня на Обединените нации на 24 октомври. Общото събрание имаше за цел всяка година да насочва вниманието на световното обществено мнение към проблемите на развитието и необходимостта от укрепване на международните сътрудничество за разрешаването им.

През последните години много събития интерпретираха заглавието на деня малко по-различно. Те са съсредоточени върху ролята, която съвременните информационни технологии, като интернет и мобилните телефони без цифрово разделение, могат да играят за предупреждаване на хората и намиране на решения на проблемите на търговията и развитието. Една от конкретните цели на Световния ден за развитие на информатиката беше да информира и мотивира младите хора и тази промяна може да помогне за постигането на тази цел.