Водещи новини - дясно Крими

Условни са над половината осъдителни присъди в област Добрич

През 2021 г. в област Добрич са приключили делата за 918 извършени престъпления. За 330 от тях съдебните производства са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 480 – с условно осъждане, за 3 – с оправдаване, за 8 – с прекратяване, и за 97 – с освобождаване от наказание.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 810 извършени престъпления.

През годината обвиняеми са били 842 лица, от които само 35,5 на сто са влезли зад решетките. Присъди са произнесени и за 35 младежи на възраст между 14 и 17 години.

В структурата на осъдените лица по наложени наказания най-голям е относителният дял на лишените от свобода. През 2021 г. те са 588, или 80 % от всички присъди, но не се отделят ефективните от условни присъди.  На пробация са осъдени 80 души, а на други седем е наложена пробация.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.