Крими Култура Общество

Отбелязваме Европейския ден за борба с трафика на хора

18 октомври е Европейският ден за борба с трафика на хора. Обявен е през 2007 година по инициатива на тогавашния заместник-председател на Европейската комисия Франко Фратини. За поредна година всички европейски страни отбелязват този ден, който е важна част от дългосрочния ангажимент на Европейската комисия за превенция и борба с трафика на хора.

Трафикът на хора е съвременната форма на робство и една от най-сериозните форми на потъпкване на основните човешки права.

Трафикът на хора е организирана криминална дейност, чиято цел е висока печалба чрез сексуална и трудова експлоатация на хора. Трафикът на хора е част от международната организирана престъпна дейност.  Печалбите от трафик могат да се сравняват само с тези от незаконна търговия с оръжие и наркотици. Криминалните групировки действат чрез насилие и заплахи. В множеството от случаи трафикантите отнемат личните документи на жертвите си.

За жертвите трафикът на хора винаги е съпътстван от насилие, контрол, принуда и фалшиви обещания. За по-голямата част от обществото този проблем звучи нереален или далечен от тях, но истината е, че това е една от най-големите опасности в България.

02 981 7686 е номерът на национална гореща телефонна линия за пострадали от насилие към Фондация „Асоциация Анимус”.