Водещи новини - дясно Култура Тервел

В Тервел представиха изследване „Старите българи – преселниците в Нова Камена“

Новото научно изследване „Старите българи- преселниците в Нова Камена“ с автор д-р Галя Грозданова-Радева бе представено в музея в град Тервел. Събитието е част от съпътстващата програма на Добруджанския събор Тервел 2022, свързана с отбелязването на 82-ата годишнина от подписването на Крайовската спогодба. Това се случи чрез представянето на

В началото на проявата водещата на събитието Севдалина Колева накратко запозна присъстващите с предисторията на това изследване.

На 8.09.2019 г. в с. Нова Камена бе открит новия църковен храм „Рождество на Пресвета Богородица“. На този ден се проведе и земляческа среща, на която присъстваха новокаменци от близо и далеч. На същата дата отрасналият в с. Нова Камена подп. Ради Радев – главен диригент на Българската армия и началник на оркестъра на Националната гвардейска част, получи званието „Почетен гражданин“ на Тервел. По време на празника в селото, бившият му кмет Маринела Димитрова отправя покана към Ради Радев да напише книга за Нова Камена, а след това там да започнат да организират фестивал на преселниците и на преселската носия. След две години книгата вече е факт, а неин автор е съпругата на подп. Радев Галя Грозданова-Радева. Присъстващите почетоха паметта на Маринела Димитрова с едноминутно мълчание.

Преди да бъде дадена думата на авторката, своите автентични песни представиха Женска певческа група при НЧ „Васил Левски-1901“ от с. Нова Камена, с ръководител Йорданка Петрова и ФГ при НЧ „Димитър Дончев-Доктора-1893“ гр. Тервел с ръководители Светлин Марков и Радка Адамова, която също е родом от с. Нова Камена.

Срещата продължи с представяне на теренното проучване на д-р Галя Грозданова-Радева. От нейното изложение стана ясно, че текстът представя историята, фолклорната музикална култура – обичаи, песни, музика, и културния живот в селото. Книгата съдържа богат песенен и снимков материал и е адресирана към широк кръг читатели – родолюбци, краеведи, любители на българската фолклорна музика и специалисти в областта на музикалното обучение и образование, етномузикологията, фолклористиката, културната антропология, етнологията и др.

„Преселването на родовете от с. Камана в новото селище е компактно. Това са били според краеведа Андрей Андреев около 20 рода, над 1000 души. Те са били оземлени в нашите територии. Тръгвайки от Камана, те са взели, каквото са могли – най-необходимото от инвентара и имуществото си. Жените и децата са пристигнали тук с влакови композиции, а мъжете – с каквото може, с каруци, водели са стада и всичко, което е можело да се придвижи. И то това, което не са могли да им вземат румънците, защото тези хора са били подложени на един силен асимилационен процес“, разказва Галя Радева. „Изстраданото им връщане в рамките на родината може би ги е накарало да бъдат още по-ревностни пазители на езика, културата, традициите и обичаите си – нещо, което виждаме и днес. Аз не предполагах, че ще има толкова много запазено и до сега от бита и културата им, от песните, игрите, обичаите. Битът им обаче се е променил коренно след 1950 г., някои обреди и празници са отпаднали, всичко друго остава в съзнанието им само като спомени. Целта на това изследване е тези последни искрици да бъдат съхранени, да останат за следващите поколения“, изтъква Радева.

По думите й, общността на преселниците като че ли остава извън обсега на изследователите и фолклористите, защото се смята, че тя е подвластна на чужди влияния. Но всъщност това не е така, тези хора не се смятат за някакви други българи. Местни краеведи са събирали песни, история, обичаи, но не и на национално научно ниво.

„Основни мои информатори са хората от Нова Камена, на които страшно много съм благодарна. Имам добра подкрепа от читалището и секретаря му Гинка Иванова. Благодарна съм на дядо Марин, който е на 95 години, роден в Камана, преселил се тук, пряк свидетел на събитията. Той е живата история на селото. Дипломната работа на Живко Колев- „Коледуването в Тервелско- мост между поколенията“ също е използвана като източник, около 300 песни имам събрани с мелодия и текст, с нотен материал. Във времето в архивите съм открила още толкова, само с текстове. Има снимков материал от лични архиви, от институциите“, допълва Галя Радева.

Специални благодарности тя отправя към спомоществовтелите: Община Добрич, Община Тервел, Държавна агенция “Архиви” – Добрич, Регионален исторически музей – Добрич, Красимира Велкова и „на многото хора, които ми помагат и ме подкрепят в работата по изследването на традициите, фолклора, песните, обичаите и културната дейност на преселниците в Нова Камена.“ Огромна подкрепа Радева е получила и от читалищния секретар в селото Гинка Маркова и от Димитър Димитров.

В края на срещата присъстващите имаха възможност да получат автограф от автора. Поздрави и цветя поднесоха Зам-кметът на община Тервел Велчо Велчев, Зам- председателят на ОбС Тервел Нико Радев, кметът на с. Нова Камена Георги Гочев, от читалищата в Тервел и Нова Камена. Обявена бе и сметка за набиране на средства за издаване на втория том на книгата, която ще съдържа богатото песенно наследство в текст и нотиран материал.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.