Водещи новини - дясно Култура Образование Общество

На 5 октомври се отбелязва Международния ден на учителя

На 5 октомври се отбелязва Международният ден на учителя. Денят се чества по инициатива на ЮНЕСКО от 1994 година. Дата се приема от над 100 държави, макар че много празнуват деня на учителя на различни дати. Няколко ислямски държави честват деня на 28 февруари.

В България с решение на правителството денят 5 октомври се отбелязва за първи път през 2006 година.

Образованието е единен целенасочен процес на възпитание, обучение и придобиване на съвкупни знания, умения, ценности, социални убеждения и навици. В широкия смисъл на думата образованието е процес на формиране на ума, характера и физическите способности на дадена личност, а също така и предаване на знанията, натрупани с поколения в областта на културата. В различните страни съществуват известни различия към изискванията за учители, но в повечето от тях едно от условията е учителят да има завършено висше образование – поне бакалавър, като се предпочита магистърска степен. Освен висше образование по преподавания предмет много страни изискват допълнителна подготовка във формата на педагогически курсове.

Правото на образование е признато от повечето правителства, включително и на глобално ниво – член 13 от 1966 г. от Международния пакт на ООН за икономически, социални и културни права признава всеобщото право на образование. В повечето страни образованието е задължително до определена възраст. Образованието е един от основните сектори на икономиката в Статистическата класификация на икономическите дейности за Европейската общност.

Професията „учител“ е достойна за уважение във всички култури и общества, защото изгражда бъдещето на всяка нация.