Водещи новини - дясно Култура

Галерията в Добрич ще издаде каталог на авторски плакати на Людмил Чехларов

Художествена галерия – Добрич спечели проект „Плакатите разказват“, финансиран от Министерство на културата, по програма „Дейности по представяне на движимото културно наследство в музеите и художествените галерии“.

В края на 2021 г. Художествена галерия – Добрич получи от проф. Людмил Чехларов дарение от над 150 авторски проекти за плакат и 233 плаката в тираж, проекти за пощенски марки и запазени знаци – личен архив на автора. Като продължение на одобрения от НФК проект „Плакатите разказват – каталог на Людмил Чехларов“, включващ отпечатването на каталог на дарението, чрез настоящия проект творчеството на художника ще бъде представено чрез пътуваща изложба и съпътстващи събития.

Дарението хронологично документира творческия път на Л. Чехларов, формирането на визуалния му почерк и влиянието му върху развитието на съвременния плакат в продължение на повече от 40 години, което налага събирането и систематизирането на биографичните данни (текстове, изображения, снимки) за автора в единно книжно тяло с библиографска стойност.

Проектът има интердисциплинарна – художествена, научна и историческа стойност, като отразява голям период от театралната дейност в България, тенденции, репертоар, режисьорски и актьорски състав.

Проектът включва и образователен компонент, в рамките на който студентите от филиала на НХА в Бургас да бъдат запознати с класическите „аналогови“ плакатни техники и с творчеството на Л. Чехларов чрез каталога и в пряк контакт с неговите произведения, а учениците от СУ „Св. Кл. Охридски“ в гр. Добрич да придобият нови знания и умения в сферата на плаката.

Чрез пътуващата изложба и представянето на каталога в няколко галерии в страната – Варна, Шумен, Силистра, партньори на ХГ – Добрич, ще бъдат организирани събития и за пръв път ще бъде популяризирано цялостно творчеството на Людмил Чехларов – водещ автор в плакатното изкуство.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.