Водещи новини - дясно Общество

От утре вече всеки може да провери дали е с преизчислена пенсия. Вижте как →

Разпорежданията за преизчислените от 1 октомври т.г. пенсии ще бъдат достъпни на страницата на Националния осигурителен институт (НОИ) на 3 октомври (понеделник). Разпорежданията ще бъдат достъпни за лицата, разполагащи с персонален идентификационен код  –  Справка за издадени пенсионни разпореждания по ЕГН и ПИК.

Изплащането на пенсиите чрез пощенските клонове ще бъде в периода между 7 и 20 октомври, съобщиха от НОИ. Преводите на сумите за октомврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 октомври.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕХАНИЗМА ЗА ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПЕНСИИТЕ
ОТ 1 ОКТОМВРИ 2022 ГОДИНА

Съгласно разпоредбата на § 7з от ПЗР на КСО от 01.10.2022 г. се преизчисляват:

 • ➢ Пенсиите, свързани с трудова дейност: пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии
  за инвалидност поради общо заболяване, пенсии за инвалидност поради трудова злополука и
  професионална болест, а също пенсии за военна инвалидност и за гражданска инвалидност, ако
  размерът им, като по-благоприятен, е определен като за пенсия за трудова злополука и
  професионална болест (лични и наследствени), както и вдовишки добавки от такъв вид пенсии
 • ➢ Пенсиите, свързани с трудова дейност, размерите на които са изчислени въз основа на
  брутното трудово възнаграждение/осигурителния доход на лицата и имат определен
  индивидуален коефициент
 • ➢ Пенсиите, свързани с трудова дейност, отпуснати с начална дата до 31 декември 2021 г.
  включително

На преизчисляване от 01.10.2022 г. НЕ подлежат пенсиите за трудова дейност, отпуснати с начална дата след 31.12.2021 г., както и пенсиите, несвързани с трудова дейност (социални пенсии за старост, социални пенсии за инвалидност, персонални пенсии и др.).

Преизчисляването се извършва служебно от Националния осигурителен институт (НОИ),
поради което не е необходимо пенсионерите да подават заявления.

Стойностите на процента за зачетените години осигурителен стаж, в зависимост от датата
на отпускане на пенсията, са посочени в Таблица 1.

Таблица 1 / Пропорционалните части от процентите, посочени в Таблица 1, отнасящи се за месеците осигурителен стаж, са определени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

Процентите, с които се умножава определения базов размер на пенсията, са посочени в
Таблица 4.

Когато преизчисленият размер на пенсията по описания по-горе начин и
размерът ѝ към 30 септември 2022 г. не са равни, пенсията се определя в по-високия размер.

Процентите, с които базовият размер на пенсията се увеличава за всяка календарна
година, следваща годината на отпускане на пенсията (съответно – след 2007 г.)

сравняването на преизчисления към 01.10.2022 г. размер на пенсията с размера ѝ
към 30.09.2022 г. и определянето на по-високия от тях.

Примерите са за пенсия, отпусната при условията на предсрочно пенсиониране – до една година преди навършване на общата пенсионна възраст, поради което размерът ѝ се намалява с 0,4 на сто за всеки недостигащ месец, вкл. непълен, до навършване на нормативно изискуемата пенсионна възраст за лицето.

Разпорежданията с преизчислените размери на пенсиите и добавките към тях ще бъдат връчвани при поискване от страна на лицата в приемните на териториалните поделения на НОИ и на дирекция „Европейски регламенти и международни договори“ към Централно управление на НОИ. Връчването може да се извършва и чрез лицензиран пощенски оператор с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез Системата за сигурно електронно връчване на Министерство на електронното управление, съобразно заявеното от лицето.

Пълната информация за механизма за преизчисляване на пенсиите от 1 октомври 2022 г. – ТУК

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.