Водещи новини Добрич Общество

Сдружение на майстори занаятчии си поставя за цел да съхрани и развива „Стария Добрич“

Ивелин Митаков е майстор ножар, председател на Сдружение на майсторите, упражняващи традиционни и художествени занаяти в ЕК „Стария Добрич“

Кога беше регистрирано Сдружение на майсторите, упражняващи традиционни и художествени занаяти в ЕК „Стария Добрич“

На  19 август 2022 г. в гр. Добрич регистрирахме „Сдружение на майсторите, упражняващи традиционни и художествени занаяти в EK „Стария Добрич“ с председател Ивелин Митаков. Адрес на регистрация и управление: гр. Добрич, ул. „Д-р Константин Стоилов“ № 18.

Кое наложи учредяването на тази неправителствена организация?

Регистрацията на сдружението беше провокирана от необходимостта да обединим усилия с Община гр. Добрич, за да се запази AEMO „Стария Добрич” като занаятчийски център, където майсторите занаятчии да продължават да упражняват  традиционни и художествени занаяти, характерни за Добруджа.  

Какви са целите на Сдружението?

Съгласно Устава целите на Сдружението включват:

  • Предаване на умения и знания на следващо поколение майстори  занаятчии; Стимулиране на майсторите, занимаващи се с художествени занаяти, най-вече тези, които се определят като замиращи, да продължат дейността си докато се намери възможност за приемственост;
  • Изграждане на диалогични отношения с Община гр. Добрич, като собственик на AEMO „Стария Добрич“, чрез предложение за обединяване на  усилия с назначена към Общината комисия, разглеждаща възможностите за съхранение и популяризиране на AEMO „Стария Добрич“;
  • Изготвяне на културна програма на територията на AEMO „Стария Добрич“, свързана с обреди и традиции, характерни за региона, съгласувана с Община гр. Добрич.

С решение от 31.05.2022 г. Общински съвет Добрич създаде Временна комисия, чиято  цел е да изработи стратегия за развитието на комплекса и да излезе с предложение до Общински съвет. С цел постигане на целите на Сдружението осъществихте ли връзка с тази комисия?

Проведохме среща с Комисията и обсъдихме част от идеите и предложенията си с Временната комисията. Всички се обединихме около каузата, комплексът да се запази като работещ занаятчийски център, където се съхраняват и популяризират  традиционни и художествени занаяти. А всички проблеми ще решаваме с обединени усилия.

През последните две години сме свидетели, че част от майсторите занаятчии, които работеха в „Стария Добрич“ не можаха да издържат на натиска на пандемията и инфлацията и се отказаха от ателиетата в комплекса. По последни данни колко ателиета работят?

В момента на занаятчийската улица в „Стария Добрич“ работим общо 19 ателиета – ножар, зограф, грънчар, художествена обработка на кожа, художествена обработка на тъкани,  кожар, дърворезба – две ателиета, обущар, кноговезец, тъкачница, симитчия (геврекчийница), бозаджия, кафеджия, берберница, ателие за изработка на национални костюми, ателие шевици, бъчвар, сиропчийница, гостилница и хан. В три от тях има приемственост между поколенията майстори занаятчии.

В трудните условия, в които се намираме всички – пандемия, военни действия в Украйна, огромни сметки за електричество и газ, бяха освободени няколко ателиета.  За някои от тях вече има интерес за наемане след като бъде обявена процедура от Община гр. Добрич.

Броят на работещите ателиета е по-голям от този в ЕК „Етъра“, Самоводската чаршия във гр. Велико Търново или в Етнографският комплекс в гр. Златоград.

Партнирате ли си със занаятчийската камара?

Инициирахме среща с Настоятелството на Националната занаятчийска камара (НЗК), която е представителната организация на занаятчиите в Република България, и  подписахме Споразумение за партньорство. То предвижда сътрудничество за реализиране на целите на Сдружението, което от своя страна изцяло ще подпомага дейността на Националната занаятчийска камара на територията на  гр. Добрич и областта  в случай, че РЗК – гр. Добрич не може да партнира  на Сдружението по обективни причини.

Подадохме заявление за  приемане на Сдружението като колективен член на НЗК. То беше разгледано от Настоятелството на НЗК и с подкрепата на регионалните занаятчийските камари в цялата страна, приеха искането ни.

Каква е каузата на Сдружението?

Вярваме, че, докато часовникът на емблематична за града ни кула отмерва всяка минута, ние занаятчиите в АЕМО „Стария Добрич“, упражняващи традиционни и художествени занаяти, характерни за Добруджа и страната, ще бъдем заедно и обединени за каузата комплексът да се запази като работещ занаятчийски център, където се съхраняват, развиват и  предават  умения и знания на следващо поколение майстори занаятчии.

Предвид целите и задачите, заложени в Устава на Сдружението и съгласно Устава на НЗК, няма да толерираме и подкрепяме организации, които: нямат в ръководството си и преобладаващата членска маса действащи майстори занаятчии; не са членове и нямат подкрепата на НЗК; нямат нужната компетентност, знания и виждане как следва да се развиват и подпомагат занаятчиите в страната.

Ще подкрепяме Община гр. Добрич, като считаме, че целите и задачите ни, свързани с AEMO „Стария Добрич“, са едни и същи.

Вярвате ли, че „Старият Добрич“ ще бъде съхранен като етнографски комплекс?

В България има само четири етнографски комплекса и всеки от тях е със собствен облик, начин на управление и географско  разположение. Считаме, че ЕК „Стария Добрич“ има уникалния шанс да стане притегателен център за организиране на различни по вид и съдържание събития, като привлича за участие хора с отношение към занаятите и изкуството, с което да се предизвика интереса на гражданите на Добрич и региона, както и на туроператорските фирми.

Обръщаме се  към всички граждани и жители на областта да ни подкрепят в благородната кауза и ги каним да посетят ателиетата в АЕМО „Стария Добрич“.

Във всяко едно от тях от 30 септември до края на 2022 година ще бъде открита подписка в подкрепа на нашата кауза да съхраним и предадем на следващото поколение това, което ние сме наследили, съхранили и развили – традиционните и художествени занаяти.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.