Добрич Здраве Общество

Как могат да паркират в Добрич водачите на автомобили, обслужващи хора с увреждания?

Поради зачестили сигнали за поставена скоба на автомобили, превозващи хора с увреждания, които имат издадена Карта за паркиране, но са спрели МПС на необозначени за това места, от Община град Добрич дадоха разяснения.

В зоните за платено паркиране се осигуряват определен брой обслужващи места за хора с трайни увреждания. Те се обозначават с пътен знак Д21 „Място за паркиране на пътни превозни средства, обслужващи хора с увреждания“ и с пътна маркировка с изобразен международен символ за достъпност. Тези автомобили могат да паркират без заплащане на обозначените места за хора с трайни увреждания, с поставена Карта на предното стъкло.

При паркиране на МПС, обслужващи хора с трайни увреждания на други необозначени за целта места, в зоните за платено паркиране се заплаща такса по един от възможните начини. Хората с трайни увреждания могат да ползват местата за достъп за кратковременно паркиране, а в други случаи да се възползват от абонаментите в зоните за платено паркиране.