Водещи новини Общество

Ротари клуб Добрич посрещна дистрикт гуверньора на Ротари България

На официално посещение на Ротари Клуб Добрич бе дистрикт гуверньорът на Ротари България Виолина Костова. Срещата се състоя в петък, като повод за нея беше, както традиционното ежегодното посещение, така и обсъждането на идеите полезни за местната общност и включване на клуба в националите проекти на Ротари България.

Акцентът в дейността на клубовете, през настоящата ротарианска година, е работата с децата в училищата и извън тях. Виолина Костова запозна клуба с идеите, които се реализират в момента на национално ниво и зоните на фокус по които се работи, като подчерта, че за Ротари образованието е един от основните приоритети и ние трябва да се обединяваме, за да подпомагаме процесите на подобряване му за всички деца, защото знанието е това, което дава възможност на всеки да успее в живота и да бъде по-добър човек.

Гост на клуба беше и Венелин Молнар от Ротари клуб Русе, който запозна присъстващите с идеята на русенските ротарианци за борба с функционалната неграмотност и тяхната амбиция това да се превърне в национален проект, който да помогне за повишаване на качеството на българското образование.

Гости на срещата бяха още Христо Михайловски  – дистрикт гуверньор елект, Десислава Петрова – Секретар на Дистрикт 2482 и Десислава Гичева – асистент дистрикт гуверньор.

В приятелски дух и дискусия преминаха разговорите. Обмениха се идеи и мнения за сътрудничество в реализирането на проекти насочени в зоните на фокус на Ротари България и в полза на местната общност.