Водещи новини Политика

Веселин Колев: „Български възход“ иска участие на гражданското общество в управлението на държавата

Веселин Николаев Колев е кандидат за депутат от Коалиция „Български възход“ в 8 МИР Добрич, юрист

Защо решихте да се включите в политиката?

Защото вече повече от 30 години България не се развива по начина по който всички искаме. Особено област Добрич. Демографската криза, чието решаване е приоритет на коалиция „Български възход“, е особено силно изразена в област Добрич. Според последното преброяване ние сме втората област в държавата, където населението най-бързо се топи. Ние сме областта с най-лоша транспортна инфраструктура. С най-лошата водна инфраструктура. За повече от 30 години в областта не е дошъл нито един голям структуроопределящ инвеститор. Това не може повече на продължава така. Намираме се в най-крайната североизточна точка на България, далече от столицата и е крайно време да напомним, че Южна Добруджа е върната в пределите на България още от 1940 г., че съществуваме на картата на държавата и, че в минали, бих казал вече далечни години, бяхме една от богатите и силно развитите области. Именно амбицията за промяна ме мотивира да се включа в политиката. Крайно време е да се започне от някъде, с по-голяма амбиция, енергия и знания, за да обърнем процесите  за по-добро развитие и бъдеще в благоприятна за жителите на областта посока. Увереност ми даде и г-н Стефан Янев като личност. Той беше един много успешен министър-председател по време на служебното правителство и смятам, че гражданите оценяват това.

С какво ще допринесете за развитието на една млада партия като “Български възход”?

За развитието на нашата млада партия ще допринеса преди всичко с професионалните си знания, вложената енергия, амбиция и авторитет. Дълги години съм бил ръководител в системата на МВР, доктор по право, главен асистент съм във ВСУ „Черноризец Храбър“, работя като адвокат. Запознат съм в детайли с проблемите на хората.  

Кои са основните насоки, които „Български възход“ ще следва като политики?

Основните приоритета на „Български възход“ са няколко.

На първо място, справяне с демографската криза чрез ускорено предоставяне на гражданство на българската диаспора в чужбина, както и на лица, изгубили българско гражданство, предоставяне на завишени финансови стимули на семействата в България при раждане на деца. Това е свързано и с подобряване на качеството на образованието.

На второ място, решаване на проблемите със социалното неравенство чрез акумулиране на допълнителни финансови средства, посредством въвеждане на принципа „една държава – две данъчни системи“. Предвиждаме промяна на корпоративното подоходно облагане чрез въвеждане на прогресивно облагане на печалбата на едрия бизнес и фирмите, работещи с обществен ресурс. За дребния и средния бизнес данъчната ставка за облагане на печалбата да остане 10%.

На трето място, въвеждане на правила за заплащане в администрацията на основата на резултатите, както и приемане на закон за мълчаливото съгласие. Последното означава, че ако администрацията не отговори в срок на гражданите, това да означава, че съответният индивидуален административен акт вече е издаден от административния орган.

На четвърто място въвеждане на така нареченият Етичен съвет или Морален борд за дейността на депутатите от коалиция „Български възход“, в състава на който да участват представители на църквата, БАН и бизнес организациите.

Намираме се във време на кризи. Чака ни тежка зима, в която хората няма да смогнат да посрещнат свои основни нужди. Какво предлага „Български възход“ за бързо излизане от кризата, продиктувана от инфлацията и високите цени на енергоносителите?

Високата инфлация е изключително сериозен проблем за България в момента. Основната причина за нея са завишените цени на енергоносителите – газ, петрол, ток, въглища, дърва, което влече след себе си и повишаване на цените на всички потребителски стоки, услуги, транспорт. Има опасност тези високи цени да доведат до затваряне на предприятия, което неминуемо ще доведе до съкращаване на работещите в тях и драстично увеличаване на безработицата. Освен това ще се наложи предприятията да спрат да плащат данъци и това ще затрудни държавата да изпълнява функциите си, включително и социални плащания.

Начинът за справяне с инфлацията е намаляване на цените на енергоносителите  чрез сключване на договори в тази посока. За нас като потребители е без значение откъде ще дойдат тези енергоносители, стига да бъдат по-евтини. Защото, при годишна инфлация от 17% (по данни към момента) бъдещо увеличение на работните заплати и пенсиитe с 10%, което е възможно, в никакъв случай няма да доведе до подобряване на жизнения стандарт на гражданите. Напротив, ще доведе до обедняване. Затова наша основна задача е инфлацията да бъде сведена до 3-4 процента годишно, за да има реален ръст на доходите.

Следва да продължи частичното компенсиране на предприятията за използваната от тях електроенергия, като това да се приложи и за използващите природна газ. Целта е предприятията и работещите в тях да бъдат запазени.

Намаляване на централизацията на местната власт и постепенно преминаване към развитие са в основата на концепцията “България на регионите”. До какво ще доведе това за област Добрич?

Това ще доведе до повече средства в общините, които те да разходват. Да могат да решават самостоятелно своите проблеми с достатъчен финансов ресурс, а не да чакат отчисления от държавния бюджет, които винаги не стигат. Ако се осъществи, следва да се предвидят механизми за засилване на контрола по разходването на тези средства.  

Кои са основните проблеми на региона, чието решаване ще е приоритет за Вас?

На основата на разговорите с гражданите на областта сме определили следните 4 приоритета:

На първо място, изграждане на магистрала или поне четирилентов път между Добрич и Варна. Проблемът е отдавна належащ за решаване. Трафикът е огромен. Пътят, освен  Добрич с  Варна, свързва още Силистра и  ГКПП-Кардам с Варна и автомагистрала „Хемус“. Движението е с не-повече от 60-70-80 км/ч. Предприемат се рисковани и безсмислени изпреварвания, които водят до тежки пътно-транспортни произшествия. Част от жителите на Добрич и региона работят във Варна, както и немалко варненци работят в Добрич. Не е нормално разстояние от 40 км да се пропътува за един час. Знаем, че това ще е труден процес, преминаващ през проектиране, отчуждаване на земи и едва след това ще започне строителството, но трябва да го започнем и сме амбицирани да доведем намерението си до успешен край. Още повече, че реализацията на този проект ще спомогне за реализацията на друг наш приоритет – довеждането на поне един голям инвеститор в Добрич и региона.

На второ място, довършване на пътя Добрич-Албена в участъка от разклона за с. Одърци до участъка след с. Батово, преди с. Църква. Той е почти готов, прокопан е, необходимо е да се изгради още едно мостово съоръжение и да се завърши. Това ще доведе до намаляване на пътно-транспортни произшествия и за съкращаване на времето за пътуване, тъй като Голяма част от жителите на регион Добрич  работят по Черноморието. Пътят е особено натоварен през летните месеци, от тук минава трафикът за курорта Албена, за село Кранево, вилните зони, курортите „Златни пясъци“, „Дружба“, северните квартали на град Варна. Доброто състояние на този път ще позволи увеличаване на посещенията на туристи от Черноморските курорти в Добрич.  Ние от екипа на „Български възход“ считаме, че това е най-лесният за постигане приоритет.

На трето място, но не по значимост, поставяме решаването на проблемите с водоснабдяването на малките населени места. Не е нормално в 21 век да има селища, в които в продължение на дни, понякога и седмици, да нямат питейна вода.  Такива са Божурово, Росеново, Божурец, Рогачево и др. Имаме техническа идея как проблемите да бъдат решени, откъде и как да се получи финансиране.

На четвърто място, приоритетно за нас е довеждане на поне един голям инвеститор в Добрич, без значение дали е български или чуждестранен. Без значение дали е от отрасъла на машиностроенето, IT индустрията, например аутсорсинг компания, или отрасъла на хранително-вкусовата промишленост. Тук благоприятни условия за развитие дава и значителният капацитет на пречистване на отпадни води на наскоро реконструираната пречиствателна станция. Изграждането на такъв завод би довело до повишаване на средните нива на трудовите възнаграждения, до привличане на граждани на съседни общини и на българската диаспора в Молдова и Украйна, които да работят в предприятието. Довеждането на такъв инвеститор би позволило на малкия и средния бизнес да извършва спомагателни дейности за това предприятие.

За „Български възход“ важно е да има морал в политиката, а депутатите да се отчитат – не само един път на четири години при избори, а и пред етичен съвет.  Как да гледаме на това – като на предизборна пропаганда или реално изпълним ангажимент?

Разбира се, че като реално изпълним ангажимент. Целта е този Етичен съвет да дава реална и независима оценка на работата на депутатите. Идеята е да има участие на гражданското общество и на отделните граждани в управлението на държавата. След влизането си в парламента политиците често забравят ангажиментите си към гражданите. И няма кой да чуе предложенията на хората за решаване на проблемите. 

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.