Водещи новини - дясно Добрич Общество Политика

Заседава Общинският съвет на Добрич, вижте важното от дневния ред

37-ата си сесия за 2022 година провежда днес Общинският съвет на Добрич. Съветниците трябва да утвърдят предложението на общинската комисия, която предложи със званието „Почетен гражданин на Добрич“ да бъдат удостоени проф. Енчо Калчев и инж. Стоян Дамянов. Отличието „Почетен знак“ е за директора на драматичния театър Иван Мандев.

В дневния ред на сесията е включено предложение за актуализация на Програмата за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2022г., както и промени в Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност.

Общинският съвет трябва да одобри годишен отчет за 2021 г. на Кмета на Община град Добрич за изпълнение на „Плана за действие за общинските концесии за периода 2021 – 2027 г. на Община град Добрич“ и на концесионните договори.

Ще се разгледа предложение за прекратяване на договор от 2003 г. за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост – „Работилница за графика и рисувана керамика” в АЕМО „Стария Добрич”.

Съветниците ще решават за отдаване под наем на общински полски пътища за стопанската 2022 – 2023 година. Ще бъдат разгледани отчетите за дейността на общинските предприятия през първото полугодие на 2022 г.

Ще се обсъди и гласува Правилник за устройството и дейността на Художествената галерия в Добрич, както и формиране на паралелки в три общински училища с по-малък брой ученици от минималния норматив.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.