Водещи новини Здраве

Здравният министър ще открие обновеното Спешно отделение на МБАЛ – Добрич

Министърът на здравеопазването д-р Асен Меджидиев ще открие на 20 септември обновеното и разширено Спешно отделение на МБАЛ – Добрич. Ремонтът и преустройството му са част от дейностите, които се изпълняват по големия инвестиционен проект за модернизация на спешната помощ.  

Министерството на здравеопазването, в качеството си на конкретен бенефициент по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020, изпълнява голям инвестиционен проект за модернизация на спешната помощ BG16RFOP001-4.001-0001-С01 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“. Той стартира на 23 октомври 2018 г. и ще приключи до 23 декември 2023 г. Общият му бюджет е163 897 815,62 лв., от които 138 976 812, 77 лв. са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие, 24 525 319, 91 лв. са национално съфинансиране, а 395 682, 94 лв. – собствен принос на МЗ.

Основната цел на проекта еосигуряване на подходяща и ефективна здравна инфраструктура, допринасяща за подобряване на качеството и безопасността при оказване на медицинската помощ, в т. ч. и подобряване на достъпа за лица с увреждания.

В рамките на проекта ще бъдат обновени и модернизирани 237 обекта от системата на спешната медицинска помощ, които включват 27-те центъра за спешна медицинска помощ с техните 170 филиала, 6 изнесени екипа в общините, както и 34-те спешни отделения в държавните лечебни заведения.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.