Водещи новини - дясно Здраве Култура Общество

10 септември – Ден на първата помощ и Световен ден за предотвратяване на самоубийствата

На 10 септември 2022 г. отбелязваме Световния ден на първата помощ и Световния ден за предотвратяване на самоубийствата.

По предложение на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец, от 2000 година Световният ден на първата помощ се чества във втората събота на месец  септември. Целта е да се почете безкористното дело на обучените по първа помощ доброволци на Червения кръст и Червения полумесец, както и да се фокусира общественото внимание върху приноса им за спасяването на човешки живот.

В началото е наречен Европейски ден на първата помощ, но поради големия интерес през 2003 г. е преименуван на Световен ден на първата помощ.

Световният ден има за цел да акцентира върху приноса на доброволците на Червения кръст и Червения полумесец, обучени по първа помощ, които спасяват човешкия живот, без да правят разлика между хората по пол, етническа принадлежност, раса, възраст, образование и др.

Всяка година Световната здравна организация (СЗО) с подкрепата на Международната асоциация по предотвратяване на самоубийствата провежда Световен ден за предотвратяване на самоубийствата (World Suicide Prevention Day) с цел поощряване на дейността по предотвратяването им. Според данни на СЗО общият брой на починалите от суициди приближава милион годишно.

Съвременният ритъм на работа и още много други субективни фактори водят до това, че в определен момент човек се решава на престъпление – престъпление против своя живот. В повечето религии самоубийството е разглеждано като грях, а в много средства за масово осведомяване по света е забранено дори да се споменава. В християнството образът на самоубиеца се отъждествява с Юда Искариотски – апостолът, предал Христос.

Почти във всички случаи човек не се самоубива, защото изобщо и по принцип не му се живее, а защото не му се живее в дадената житейска ситуация или условия, от които той не вижда изход. Втората заблуда е, че се самоубиват хора само със слаби характери – напротив, силният характер съчетан с чувство за отговорност може да тласне човек да посегне на живота си, когато той е в разрез с дълбоки нравствени принципи.

Наблюдава се неравномерно разпределение на случаите на самоубийство в света, като Азия е водеща с 60% от всички самоубийства. Според СЗО само в Япония (30 хил. души годишно), Китай, Индия и Казахстан се извършват 40% от всички самоубийства в света. В Европа най-разпространени са самоубийствата в Русия, Словения, Унгария, Финландия и прибалтийските страни.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.