Водещи новини Здраве

Болницата в Добрич обяви 36 свободни места за специализанти

 „МБАЛ-Добрич” обяви конкурс за заемане на свободни работни места за лекари-специализанти. Те са по специалности, за които лечебното заведение е акредитирано.

Свободните места за лекари-специализанти, за които държавата ще финансира таксата за обучение и ще заплаща субсидия за придобиване на специалност в системата на здравеопазването са 8. Те са по специалностите „Пневмология и фтизиатрия“, „Анестезиология и интензивно лечение“, „Нервни болести”, „Медицинска онкология“, „Неонатология“, „Гастроентерология“, „Клинична лаборатория“ и „Образна диагностика“.

Другите 28 позиции са за лекари-специализанти по специалности, за които лечебното заведение е акредитирано като база за придобиване на специалност. По две бройки има за специалностите „Нервни болести”, „Анестезиология и интензивно лечение“, „Пневмология и фтизиатрия“, „Гастроентерология“, „Кардиология“, „Вътрешни болести“, „Хирургия“, “Образна диагностика“.

За специалностите „Педиатрия“, „Неонатология“, „Нефрология“, „Медицинска онкология“, „Ортопедия и травматология“, “Ушно-носно-гърлени болести“, “Кожни и венерически болести“, “Акушерство и гинекология“, “Неврохирургия“, “Ревматология“, “Клинична лаборатория“, “Микробиологична лаборатория“ има обявено по едно свободно място.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.