Бизнес Водещи новини - дясно Добричка Общество

До 31 октомври МИГ Добричка очаква проекти по мярка „Инвестиции в земеделски стопанства“

Сдружение „Местна инициативна група Добричка“ обявява процедура за втори прием на проекти за 2022 г. по подмярка „Инвестиции в земеделски стопанства“. Бюджетът на приема е 382 722 лв., а крайният срок за подаване на документите е до 17.00 часа на 31 октомври.

Целта на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата да се разнообрази земеделската продукция, произвеждана на територията на МИГ Добричка,  и да се повиши качеството й.

Финансовата помощ се предоставя за:

·         модернизиране на производствените условия и въвеждане на нови процеси и технологии за производство, съхранение и транспорт;

·         преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;

·         насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;

·         опазване на компонентите на околната среда;

·         спазване стандартите на ЕС

·         подобряване на условията в земеделските стопанства.

Сред очакваните резултати от прилагането на подмярката са балансирани и по-малко уязвими от пазарни и природни събития стопанства, внедрени научни постижения; създадена заетост в сектора на селското стопанство; запазени и развити ресурси, създаващи поминък. Минималният размер за всеки конкретен проект е 10 000 лв, а максималният – 150 000 лв. Процентът на съфинансиране на проектите е 50 % от общите допустими разходи.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.