Водещи новини Общество

РЗИ: Пробите от водата в Добрич не отговарят на здравните норми за цвят и мътност

Пробите, взети от питейната вода в Добрич след поройните дъждове, показват отклонения от здравните норми по показателите цвят и мътност. Резултатите са от взетите проби от водата на 3 септември, както и днес, 5 септември.

Това съобщават от Регионалната здравна инспекция. От там информират, че продължават изпитванията по микробиологични показатели.

От РЗИ препоръчват за питейно битови цели да се използва булитирана вода от търговската мрежа. При ползване на вода от резервни съдове, тя да се преварява преди консумация.

Ето какво съобщават от РЗИ-Добрич:

Резултатите от изследваните по физико-химични показатели общо 9 проби вода, пробонабрани на 03.09.2022 г. от пунктове при крана на потребителя в rp. Добрич, показват при 8 от пробите отклонения от здравните изисквания по показателите цвят и мътност. Само една проба вода, пробонабирана от пункт в зона Стефаново, водоснабдяваща района на кв Добротица и местност „Гаази Баба“ в rp. Добрич отговаря по физико-химични показатели на изискванията на Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Продължават изпитванията по микробиологични похазатели.

На 05.09.2022 г. е извършено повторно пробонабиране на 10 проби питейна вода от пункт гове при крана на потребители в гр. Добрич за анализ по физико-химични (цвят и мътност) и микробилогпчни показатели. Резултатите от изследвани те общо 10 проби питейна вода по физико-химични показатели показват при 8 от пробите, пробонабрани от пунктове в зона Добрич, зa клонения от здравните изпсквания по показателите цвят и мътност. Само две проби вода, пробонабрани от пункт в зона Стефаново, водоснабдяваща района на жк Добротица и местност „Гаази Бa6a“ в rp. Добрич и от пункт в зона Добрич-Запад, водоснабдяваща района след жп-гара юг п кв. Рилци в rp. Добрич, отговарят no покаsателите: цвят и мътност на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството па водата, предназначена за питейно-битови іцели. Предстои изследване на пробите по микробиологични показатели.

Препоръчваме за питейно-битови цели да се използва бутилирана вода от търговската мрежа. При ползване на вода от резервни съдове, същата преди Консумация следва да се преварява.

РЗИ-Добрич ще продължи да следи проблема и при получаване на резултатите по микробиологични показатели от изследааните проби вода, допълнително  ще информира населението за съответствието им с изискванията на Наредба №9/200l г. за качеството нa водата, предназначена за питейно-битови цели.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.