Култура Общество

Отбелязваме Международния ден на лешоядите

В първата събота на септември всяка година се отбелязва Международният ден за информираност за лешоядите.

Лешоядите са екологично важна група птици, които са изправени пред редица заплахи в много райони, в които се срещат. Популациите на много видове са под натиск и някои видове са изправени пред изчезване.

Международният ден за осведоменост за лешоядите тръгва от Дните на лешоядите, организирани от програмата за хищни птици на Тръста за застрашена дива природа в Южна Африка и Тръста за опазване на ястребите в Англия. Двете организации решиха да работят заедно и да разширят инициативата в международно събитие.

Тази година денят ще бъде отбелязан от 60 организации в държави по целия свят, сред които САЩ, Южна Африка, Индия, Непал, Германия, Франция, Шотландия, Чехия и др. Една от организациите е Българското дружество за защита на птиците.

Вече се признава, че един координиран международен ден ще популяризира опазването на лешоядите пред по-широка публика и ще подчертае важната работа, извършвана от световните природозащитници на лешоядите.

В първата събота на септември целта е всяка участваща организация да проведе свои собствени дейности, които подчертават опазването и осведомеността за лешоядите. В България на 3 септември на територията на Природен парк „Врачански Балкан”, край село Долно Озирово, ще се проведе 8-километров преход за наблюдение на белоглави и черни лешояди. От 2004 г. екипите на Парка, „Зелени Балкани“, БДЗП и FWFF работят по Програма за възстановяване на лешояди като гнездящи видове в района. Благодарение на усилията през 2022 г. за първи път от 70 години черен лешояд успешно загнезди в Западна Стара планина.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.