Водещи новини - дясно Общество

Без бракониерски набези в горите на област Добрич

Нито едно нарушение не е регистрирано на територията на СИДП за периода 1-8 август 2022г. Служители на 18 стопанства в обхвата на предприятието са извършили 437 проверки, като 172 от тях са в обекти за добив на дървесина, 219 на превозни средства извършващи различни дейности в горските територии, а останалите са на физически лица. Най-много проверки за периода са регистрирали в ДГС-Търговище – 95, ДГС-Добрич – 72 и ДГС-Нови пазар – 70 на брой.

Традиционно посегателствата в горите намаляват през лятото, но въпреки тази тенденция проверките в горите продължават по график.