Общество Работа

В Добрич набират войници и офицер за състава на КЛП в БГ армията

Обявени са вакантни офицерска и войнишки длъжности за военни формирования от състава на Командване за логистична поддръжка /КЛП/ на Българската армия.

Със заповед на командира на Командване за логистична поддръжка № РД-876/14.07.2022 г. са обявени 31 вакантни длъжности за войници, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища във военно формирование 57260-Ловеч.

Условията:

 • минимално образование и квалификация – средно
 • прием на документи– до 26.08.2022 г.;

Със заповед на командира на Командване за логистична поддръжка № РД-880/15.07.2022 г. е обявена 1 вакантна длъжност за офицер, за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина  във военно формирование 48960-София.

Условията:

 • минимално образование и квалификация – „Магистър“ специалност медицина, ветеринарна медицина или фармация
 • прием на документи– до 30.09.2022 г.;

ЗАПЛАЩАНЕ:

Размерът на месечното възнаграждение за:

 • – офицер не по-малко от 1737 лв.
 • – войник не по-малко от 1219 лв.

Допълнителни възнаграждения:

На военнослужещите се изплаща допълнително възнаграждение за продължителна служба върху основното месечно възнаграждение в размер 2 на сто за всяка прослужена година на военна служба, но не повече от 40 на сто.

На военнослужещите се изплащат допълнителни възнаграждения за:

 • – специфични условия при изпълнение на военната служба;
 • – рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени,ограничени или намалени;

СОЦИАЛЕН ПАКЕТ:

 • социално и медицинско осигуряване за сметка на МО
 • – безплатно медицинско обслужване
 • – униформено облекло
 • – от 30 до 40 дни платен годишен отпуск
 • – застраховка за сметка на МО
 • – пари за храна/порционни пари
 • – ползване на почивни бази на МО
 • – първа категория труд при пенсиониране
 • – финансова компенсация при прекратяване на договора за военна служба

Допълнителна информация за условията, изискванията и реда за провеждане на конкурсите, както и спецификата и основните функции на длъжностите във Военно окръжие – Добрич, адрес: гр. Добрич, бул. „Добруджа“, № 4, ет.4, тел. 0882552019.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.