Водещи новини - дясно Добрич Общество

Договорите за новите светофари в Добрич – до края на лятото, ако няма обжалване

Обществените поръчки за двете системи: Интелигентна транспортна система и Система за управление на обществения транспорт са на етап разглеждане и оценка на оферти. Очаква се до края на лятото да има сключени договори за изпълнение, ако няма обжалвания по обществените поръчки. Това отговориха от Община Добрич на запитване на Про Нюз Добрич относно това кога ще бъдат доставени и монтирани новите светофарни уредби в града, каква е причината за забавянето, кога ще има и информационни табла по спирките.

От администрацията обясниха, че новите срокове се дължат на прекратяване по чл.110, ал. 1, т. 9 от ЗОП  и обявяването отново на двете поръчки.

Припомняме, че изграждането на интелигентна транспортни система е  в рамките на проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 1 365 126,63 лева без ДДС. Крайният срок за подаване на офертите беше 9 август миналата година. По нея трябва да се извърши проучване и проектиране на интелигентна транспортна система“ (ИТС) за нуждите на Добрич, включваща: проучване на трафика в предвидените за реконструкция 20  кръстовища и 1 за новоизграждане, проектиране, изграждане и авторски надзор  на „Интелигентна транспортна система“, въвеждане на локално адаптивно управление по кръстовища, реконструкция на съществуващи и изграждането на нови светофарни уредби, реконструкция на 9 светещи уредби, тип “Бягащ пешеходец”, както и изграждането на нова уредба с общо 18 секции “Бягащ пешеходец”.

Другата поръчка е за изграждане на система за управление на обществения транспорт. Прогнозната й стойност  е 897 620 лева без ДДС.  Тя предвижда предоставяне на цялостната Софтуерна система във вид на облачна услуга. Система за предоставяне на информация в реално време за пътниците (RTPI система) с web-базирано решение за предоставяне на информация за движението на обществения транспорт и подсистема за управление на електронни информационни табла /ЕИТ/. Според поръчката трябва да бъдат доставени и монтирани ЕИТ на 30 спирки на територията на града. 

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.